Rozpatrywanie wniosku pracownika przez Dyrektora lub osoby upoważnionej do upoważniania współpracowników