Funkcja – „Nie pamiętasz hasła?”

Data ostatniej aktualizacji: 10.01.2019

Nie pamiętasz hasła

Jeśli zapomniałeś hasła lub masz problem z zalogowaniem do SIO pomocą służy funkcja Nie pamiętasz hasła?.

okno logowania do systemu SIO

Hasło można też zmienić po kliknięciu w przycisk ZALOGUJ.

przycisk funkcja nie pamiętasz hasła oznaczony czerwona ramką

Kliknięcie Nie pamiętasz hasła? otworzy formularz, za pomocą którego będzie można wprowadzić nowe hasło do systemu.

okno resetu hasła

Wypełnienie formularza zmiany hasła rozpoczyna się od wyboru podmiotu.

Po wejściu do formularza wyszukiwania podmiotu należy wybrać grupę podmiotów, z której będzie wyszukiwana placówka, w której będzie zmieniane hasło. Dostępne grupy to:

  • Szkoła/Placówka oświatowa,
  • Jednostki wykonujące zadania z zakresu oświaty,
  • Regionalna izba obrachunkowa,
  • Uczelnia.

okno wyszukiwania podmiotu dla którego ma nastąpić reset hasła

okno wyszukiwania podmiotu dla którego ma nastąpić reset hasła

Z listy należy wybrać właściwy podmiot.

okno resetu hasła z polami do wypełnienia

Następnym krokiem, po wybraniu podmiotu, jest wypełnienie poniższych pól zgodnie z danymi, które zostały wprowadzone podczas składania wniosku o upoważnienie:

1) pole do wpisania loginu

2) pole do wpisania imienia

3) pole do wpisania nazwiska

4) pole do wpisania numeru PESEL

5) pole do wpisania adresu e-mail należy podać e-mail który został wprowadzony podczas składania wniosku o upoważnienie

Należy wypełnić Nowe hasło oraz Powtórz hasło. Nowe hasło musi spełniać następujące wymagania:

  • musi zawierać: przynajmniej 8 znaków,

w tym:

  • o najmniej jedną wielką literę,
  • co najmniej jedną małą literę
  • minimum jedną cyfrę.

pole do wpisania hasła

Jeśli wszystkie pola zostały poprawnie wypełnione należy kliknąć przycisk wyślij

okno z komunikatem Zgłoszenie resetu hasła zostało wysłane poprawnie

Na podany adres e-mail zostanie automatycznie wysłana wiadomość, w której znajduję się link do zmiany hasła.

okno z informacją wygenerowaną automatycznie z linkiem potwierdzającym reset hasła

W oknie Potwierdź reset hasła należy wpisać dwa razy nowe hasło, wprowadzone w poprzednim oknie.

okno z polami do potwierdzenia zmiany hasła

Po zaakceptowaniu nowego hasła pojawi się informacja o pozytywnym resecie hasła.

okno z komunikatem potwierdzenia zmiany hasła

Następnie należy kliknąć WRÓĆ DO STRONY LOGOWANIA, aby zalogować się nowym hasłem.

Po zmianie hasła na portalu „Strefy dla zalogowanych” działa ono od razu, po wprowadzeniu danych do logowania i skorzystaniu z przycisku “ZALOGUJ ZA POMOCĄ KSDO”.