Data ostatniej aktualizacji: 02.09.2019

Szkoła – Uczeń – dane adresowe – usunięcie

Usunięcie danych adresowych

Usunięcia adresu ucznia należy dokonać tylko w przypadku, kiedy nie jest znane aktualne miejsce zamieszkania.

Usunięcie danych adresowych odbywa się poprzez wybór z menu bocznego: modułu Uczniowie, następnie z Listy Uczniów wybieramy konkretną osobę i przechodzimy do jej danych identyfikacyjnych. W tym miejscu, na dole formularza w polu Dane adresowe należy wybrać przycisk KOSZA.

Pojawi się dodatkowe okno z zapytaniem:

W celu potwierdzenia wyboru należy wybrać USUŃ.


 

Prawidłowe zapisanie danych skutkuje pojawieniem się informacji u dołu strony: „Operacja zakończona pomyślnie”.