Rejestracja organów prowadzących

Data ostatniej aktualizacji: 29.06.2020

Rejestracja organów prowadzących

W celu zarejestrowania nowego organu prowadzącego w systemie zmodernizowanego SIO, w panelu z lewej strony okna należy otworzyć zakładkę

, a następnie kliknąć w przycisk 

Otworzy się formularz, który pozwoli zarejestrować nowy organ prowadzący.

Wypełniając formularz rejestracyjny w pierwszej kolejności należy określić Typ organu prowadzącego:

 • Fundacje
 • Organizacje Społeczne inne niż wymienione
 • Organizacje Wyznaniowe
 • Organizacje Związkowe
 • Osoba fizyczna
 • Osoba Fizyczna – Pracodawca
 • Osoba zagraniczna
 • Przedsiębiorstwa Osób Fizycznych
 • Przedsiębiorstwo Państwowe
 • Samorząd Gospodarczy i Zawodowy
 • Samorządowa osoba prawna
 • Spółdzielnia
 • Spółki Handlowe
 • Stowarzyszenia
 • Szkoły Wyższe Niepubliczne
 • Szkoły Wyższe Publiczne

Następnie w zależności od typu organu podajemy takie dane jak:

 • REGON lub PESEL (w przypadku typu organu: osoba fizyczna)
 • NIP (pole automatycznie uzupełnione w przypadku wpisania REGON),
 • Nazwę (pole automatycznie uzupełnione w przypadku wpisania REGON),
 • imię i nazwisko (w przypadku typu organu osoba fizyczna),
 • adres (pole automatycznie uzupełnione w przypadku wpisania REGON),
 • dane teleadresowe.

Pola oznaczone gwiazdką są wymagane. Kreator nie pozwoli zapisać formularza, jeśli wspomniane informacje nie zostaną wypełnione.

Jeśli informacje na ekranie są właściwe, należy kliknąć przycisk   http://pomocsio.men.gov.pl/wp-content/uploads/2017/07/word-image-58.png   w prawym dolnym rogu aplikacji.

Po zapisaniu formularza pojawi się komunikat Operacja zakończona pomyślnie.

Nowy organ prowadzący zostanie dodany do listy organów prowadzących, można go wyszukać korzystając z przycisku należy wybrać odpowiedni TYP organu, wpisać numer REGON i wybrać opcję C:\Users\malgorzata.kunaszyk\Desktop\zrzuty do instrukcji\wyszukaj.PNG.

Dany organ prowadzący inny niż JST pojawi się w głównym oknie systemu:

Po kliknięciu w ikonę znajdującą się w prawym górnym rogu pojawią się placówki podległe Organowi prowadzącemu.

UWAGA! Placówki będą widoczne na Liście prowadzonych placówek po wykazaniu w nich danego Organu prowadzącego.

UWAGA! Na liście prowadzonych placówek będą też widoczne placówki zlikwidowane. Wpis takiej placówki będzie przekreślony.