Rejestracja oddziału zajęć rewalidacyjno-wychowawczych