Rejestracja danych identyfikacyjnych ucznia ze znakiem obcojęzycznym

Data ostatniej aktualizacji: 07.03.2022

Rejestracja danych identyfikacyjnych ucznia/nauczyciela ze znakiem obcojęzycznym

W przypadku rejestracji danych identyfikacyjnych ucznia lub nauczyciela, którego w imię lub nazwisko zawiera znaki niewystępujące w polskim alfabecie można je wprowadzić za pomocą tablicy znaków:

W przypadku posiadania systemu operacyjnego Windows tablicę znaków wywołuje się w następujący sposób: Na klawiaturze komputera klikamy na klawisz z symbolem WINDOWS przcisk Windows start lub przyciskiem myszy klikamy na pulpicie ten sam znak w pasku STARTU przycisk Windows start

W polu Start, wpisujemy: tablica znaków i zatwierdzamy klawiszem ENTER.

Okno z widokiem na pole wyszukania: tablicy znaków

Po otworzeniu Tablicy Znaków w wyżej wymieniony sposób, ukaże się nowe okno, w którym możemy wyszukać i skopiować pożądany znak.

Okno z widokiem na wyszukną tablicę znakow

Na Tablicy Znaków wybieramy znak, który chcemy skopiować i klikamy WYBIERZ. Wybrany znak pojawi się w oknie ZNAKI DO SKOPIOWANIA. Następnym krokiem jest skopiowanie tego znaku do aplikacji, czyli klikamy na przycisk KOPIUJ i otwieramy aplikację SIO.

W aplikacji SIO, w polu Imię lub Nazwisko, wpisujemy litery występujące w języku polskim, a znak obcojęzyczny wklejamy z Tablicy znaków klikając prawym przyciskiem myszy i wybierając opcję: WKLEJ. Możliwe jest skopiowanie i wklejenie jedynie wielkich liter.

Okno z widokiem na formularz rejestracyjny osoby w programie SIO, z możliwością wprowadzenia znaku obcojęzycznego

Po wypełnieniu pól należy kliknąć przycisk ZAPISZ w prawym dolnym rogu ekranu.

Rejestrowane dane pojawią się na liście:

Okno z widokiem na listę nauczycieli po zarejestrowaniu osoby z obcojęzycznym znakiem w danych identyfikacyjnych

Opisany sposób dotyczy zarówno uczniów, jak i nauczycieli.

WAŻNE

W przypadku rejestracji ucznia/nauczyciela z niemieckim znakiem „ẞ”.

W przypadku rejestracji danych identyfikacyjnych ucznia lub nauczyciela, którego  imię lub nazwisko zawiera niemiecki znak „ẞ” z powodu jego braku w tablicy znaków systemu Windows – znak ten prosimy skopiować bezpośrednio z tej instrukcji.