Rejestracja danych identyfikacyjnych nauczyciela ze znakiem obcojęzycznym

Data ostatniej aktualizacji 02.09.2019

Rejestracja danych identyfikacyjnych ucznia/nauczyciela ze znakiem obcojęzycznym

W przypadku rejestracji danych identyfikacyjnych ucznia lub nauczyciela, którego w imię lub nazwisko zawiera znaki niewystępujące w polskim alfabecie można je wprowadzić za pomocą tablicy znaków:

W przypadku posiadania systemu operacyjnego Windows tablicę znaków wywołuje się w następujący sposób: Na klawiaturze komputera klikamy na klawisz z symbolem Windows znak windows lub przyciskiem myszy klikamy na pulpicie ten sam znak w pasku  przycisk start

W polu Start, wpisujemy: tablica znaków i zatwierdzamy klawiszem Enter.

onko z widokiem na pole start po wpisaniu tablica znaków i zatwierdzeniu

Po otworzeniu Tablicy Znaków w wyżej wymieniony sposób, ukaże się nowe okno, w którym możemy wyszukać i skopiować pożądany znak.

okno z widokiem na wybrany znak z tablicy znaków

Na Tablicy Znaków wybieramy znak, który chcemy skopiować i klikamy Wybierz. Wybrany znak pojawi się w oknie „Znaki do skopiowania”. Następnym krokiem jest skopiowanie tego znaku do aplikacji, czyli klikamy na przycisk Kopiuj i otwieramy aplikację SIO.

W aplikacji SIO, w polu Imię lub Nazwisko, wpisujemy litery występujące w języku polskim, a znak obcojęzyczny wklejamy z Tablicy znaków klikając prawym przyciskiem myszy i wybierając opcję: Wklej.

okno z widokiem na nauczyciela któremu wklejono w danych wybrany znak z tablicy znaków

Po wypełnieniu pól należy kliknąć przycisk ZAPISZ w prawym dolnym rogu ekranu.

Rejestrowane dane pojawią się na liście:

okno z widokiem na listę zarejestrowanych danych

Opisany sposób dotyczy zarówno uczniów, jak i nauczycieli.

WAŻNE

W przypadku rejestracji ucznia/nauczyciela z niemieckim znakiem „ẞ”.

W przypadku rejestracji danych identyfikacyjnych ucznia lub nauczyciela, którego imię lub nazwisko zawiera niemiecki znak „ẞ” z powodu jego braku w tablicy znaków systemu Windows – znak ten prosimy skopiować bezpośrednio z tej instrukcji.