Data ostatniej aktualizacji: 03.02.2020

Moduł: DANE ZBIORCZE

Powierzchnia terenów sportowych – rejestracja

W panelu dotyczącym powierzchni terenów sportowych należy wykazać wszystkie istniejące w szkole/placówce obiekty sportowe, takie jak bieżnie, boiska do siatkówki, koszykówki, boiska wielozadaniowe, korty tenisowe itp. Ponadto należy podać szerokość i długość pola gry wskazanych obiektów oraz ich całkowitą powierzchnię.

Należy również określić, czy obiekty sportowe posiadają homologację związku sportowego (checkbox do zaznaczenia) przycisk czy homologacja?

Uwaga! W przypadku boisk uniwersalnych/wielozadaniowych należy taki obiekt wpisać tylko raz (nie należy go dzielić na części składowe i opisywać odrębnie np. boiska do koszykówki i boiska do siatkówki).

Aby wypełnić informacje dotyczące powierzchni terenów sportowych należy wejść w boczne menu i wybrać moduł moduł dane zbiorcze a następnie zakładka infrastruktura i z podanych opcji wybrać zakładkę zakładka powierzchnia terenów sportowych

Widoczny rok 2019 zawiera wcześniej zapisane dane.

Dane wg stanu na dzień 31 grudnia danego roku, można rejestrować od dnia 1 grudnia danego roku.

Wprowadzanie danych do tabeli rozpoczyna się użyciem przycisku przycisk dodaj

widok okna dane zbiorcze - infrastruktura - powierzchnia terenów sportowych

Po wybraniu przycisk Dodaj pojawi się okno, w którym należy uzupełnić dane:

 • Rodzaj
 • Czy homologacja?

w zależności od wskazanego rodzaju terenu sportowego pojawi się do wypełnienia:

 • Długość pola gry [m]
 • Szerokość pola gry [m]
 • Powierzchnia [m2]

widok formularza dodaj powierzchnię terenów sportowych

Wprowadzanie powierzchni terenów sportowych rozpoczyna się od wybrania Rodzaju. Z rozwijalnej listy dostępne są opcje:

 • boiska do siatkówki
 • boiska do siatkówki plażowej
 • boiska do koszykówki
 • boiska do piłki ręcznej
 • korty tenisowe
 • boiska do piłki nożnej
 • boiska do hokeja na trawie
 • bieżnie proste
 • bieżnie okólne
 • skocznie
 • rzutnie
 • inne urządzenia sportowe
 • boiska uniwersalne/wielozadaniowe
 • boiska do rugby
 • boiska do baseballa/softballa

Następnym krokiem jest wprowadzenie danych dotyczących długości, szerokości i powierzchni wybranego rodzaju terenu sportowego.

widok formularza dodaj powierzchnię terenów sportowych z przykładowo wprowadzonymi danymi

Formularz należy zapisać używając przycisku  przycisk zapisz  lub z funkcji  przycisk zapisz i dodaj następny , aby kontynuować wprowadzanie danych.

Po zatwierdzeniu informacji pojawi się komunikat widok komunikatu operacja zakończona pomyślnie

Wprowadzone dane pojawią się w oknie danych zbiorczych dotyczących powierzchni terenów sportowych:

widok okna zakładki powierzchnia terenów sportowych z wprowadzonymi danymi