Data ostatniej modyfikacji: 19.09.2022

Moduł: NAUCZYCIELE

Stanowiska – rejestracja

W module Nauczyciele należy wybrać z Listy nauczycieli osobę, której zostanie dodane Stanowisko. Następnie należy wybrać zakładkę Zatrudnienie.

okno z widokiem na zatrudnienie a w nim panel stanowisko

Aby rozpocząć dodawanie Stanowska należy kliknąć ikonę DODAJ.

okno z widokiem na możliwość dodania stanowiska

Pojawi się okno, w którym należy wybrać Typ stanowiska, stanowisko oraz datę objęcia stanowiska.

Typ stanowiska do wyboru:

 1. stanowiska kierownicze w szkołach (placówkach oświatowych)
 • dyrektor szkoły (placówki)
 • wicedyrektor szkoły (placówki)
 • kierownik warsztatów szkolnych
 • zastępca kierownika warsztatów szkolnych
 • kierownik szkolenia praktycznego
 • kierownik internatu
 • kierownik świetlicy
 • kierownik filii szkoły
 • inne stanowiska kierownicze w szkołach (placówkach) przewidziane w statucie
 1. pozostałe stanowiska nauczycieli
 • nauczyciel
 • nauczyciel praktycznej nauki zawodu
 • instruktor praktycznej nauki zawodu
 • nauczyciel doradca metodyczny
 • nauczyciel doradca zawodowy
 • nauczyciel konsultant
 • nauczyciel bibliotekarz
 • nauczyciel pedagog
 • nauczyciel psycholog
 • nauczyciel logopeda
 • nauczyciel socjolog
 • nauczyciel rehabilitant
 • nauczyciel współorganizujący
 • nauczyciel terapeuta

Stanowiska możliwe do wykazania od 01.09.2022 roku:

 • nauczyciel pedagog specjalny
 • nauczyciel terapeuta pedagogiczny

okno z widokiem na wybór stanowiska z rozwijalnej listy

Po uzupełnieniu formularza należy go zapisać za pomocą przycisku ZAPISZ.

okno z widokiem na uzupełnione dane dotyczące stanowiska

Poprawnie zapisana zmiana zakończy się komunikatem: ”Operacja zakończona pomyślnie”.