Data ostatniej modyfikacji: 02.09.2019

Moduł: NAUCZYCIELE

Stanowiska – rejestracja

W module Nauczyciele należy wybrać z Listy nauczycieli osobę, której zostanie dodane Stanowisko. Następnie należy wybrać zakładkę Zatrudnienie.

Aby rozpocząć dodawanie Stanowska należy kliknąć ikonę .

Pojawi się okno, w którym należy wybrać Typ stanowiska, stanowisko oraz datę objęcia stanowiska.

Po uzupełnieniu formularza należy go zapisać za pomocą przycisku .

Poprawnie zapisana zmiana zakończy się komunikatem: .