Data ostatniej modyfikacji: 02.09.2019

Szkoła Nauczyciele Stanowiska – rejestracja

W module NAUCZYCIELE należy wybrać z Listy nauczycieli osobę, której zostanie dodane Stanowisko. Następnie należy wybrać zakładkę Zatrudnienie.

okno z widokiem na zatrudnienie a w nim panel stanowisko

Aby rozpocząć dodawanie Stanowska należy kliknąć ikonę DODAJ.

okno z widokiem na możliwość dodania stanowiska

Pojawi się okno, w którym należy wybrać Typ stanowiska, stanowisko oraz datę objęcia stanowiska.

okno z wiokiem na wybór stanowiska z rozwijalnej listy

Po uzupełnieniu formularza należy go zapisać za pomocą przycisku ZAPISZ.

okno z widokiem na uzupełnione dane dotyczące stanowiska

Poprawnie zapisana zmiana zakończy się komunikatem: “Operacja zakończona pomyślnie”.