Data ostatniej aktualizacji: 02.09.2019

SZKOŁA – Nauczyciele

Awans zawodowy – rejestracja

Aby dodać awans zawodowy nauczyciela, należy wejść w moduł , który znajduje się po lewej stronie aplikacji, a następnie z listy rozwijalnej wybrać: .

Przed uzupełnieniem informacji o awansie zawodowym nauczyciela należy poprawnie zarejestrować zatrudnienie nauczyciela – w przeciwnym przypadku pojawią się komunikaty:

Dane o awansie zawodowym można wprowadzić nauczycielom, których podstawa prawna zatrudnienia jest jedną z następujących:

 • Umowa o pracę na czas określony – zatrudnienie na podstawie art. 10 ust. 9 Karty Nauczyciela,
 • Mianowanie,
 • Uzupełnianie tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć,
 • Umowa o pracę na czas określony – zawarta na podstawie ustawy Karta Nauczyciela,
 • Umowa o pracę na czas określony – zawarta na podstawie ustawy Kodeks Pracy,
 • Umowa o pracę na czas nieokreślony – zawarta na podstawie ustawy Karta Nauczyciela,
 • Umowa o pracę na czas nieokreślony – zawarta na podstawie ustawy Kodeks Pracy,
 • Umowa o pracę na czas określony – zawarta na podstawie ustawy o służbie cywilnej,
 • Umowa o pracę na czas nieokreślony – zawarta na podstawie ustawy o służbie cywilnej,

Danych o awansie zawodowym nie wprowadzamy dla nauczycieli, którzy zatrudnieni są na podstawie:

 • Umowy o pracę na czas określony – zatrudnienie na podstawie art.15 ust.1-6 ustawy Prawo oświatowe,
 • Umowy o pracę na czas nieokreślony – zatrudnienie na podstawie art.15 ust.1-6 ustawy Prawo oświatowe,
 • Umowy zlecenie,
 • Umowy o dzieło,
 • Innej podstawy prawnej świadczenia pracy,
 • Umowy o pracę na czas określony – zawarta w związku z art. 16 ustawy Prawo oświatowe,
 • Umowy o pracę na czas nieokreślony – zawarta w związku z art. 16 ustawy Prawo oświatowe,
 • Umowy o pracę na czas określony – zawarta w związku z art. 62 ust. 2 ustawy – Prawo oświatowe,
 • Umowy o pracę na czas nieokreślony – zawarta w związku z art. 62 ust. 2 ustawy – Prawo oświatowe,

Po uzupełnieniu danych w module należy kliknąć w kafelek .

Następnie wyświetli się lista dostępnych stopni awansu:

 • Nauczyciel dyplomowany
 • Nauczyciel mianowany
 • Nauczyciel kontraktowy
 • Nauczyciel stażysta
 • Nauczyciel bez stopnia:

Aby wprowadzić nauczycielowi aktualny stopień awansu należy kliknąć przycisk obok stopnia awansu, który ma być wprowadzony.

W kalendarzu należy wybrać datę uzyskania stopnia awansu, a następnie kliknąć przycisk .

Zapisanie danych zostanie potwierdzone komunikatem na dole strony:  .