Rejestracja

SZKOŁA – Nauczyciel – awans zawodowy – rejestracja

Aby dodać awans zawodowy nauczyciela, należy wejść w moduł , który znajduje się po lewej stronie aplikacji, a następnie z listy rozwijalnej wybrać:

Przed uzupełnieniem informacji o awansie zawodowym nauczyciela należy poprawnie zarejestrować zatrudnienie nauczyciela – w przeciwnym przypadku pojawią się komunikaty:

Dane o awansie zawodowym wprowadzamy dla nauczycieli, którzy zatrudnieni są na:

 • Umowę o pracę na czas określony – zatrudnienie na podstawie art. 10 ust. 9 Karty Nauczyciela,
 • Mianowanie,
 • Uzupełnianie tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć,
 • Umowę o pracę na czas określony – zawarta na podstawie ustawy Karta Nauczyciela,
 • Umowę o pracę na czas określony – zawarta na podstawie ustawy Kodeks Pracy,
 • Umowę o pracę na czas nieokreślony – zawarta na podstawie ustawy Karta Nauczyciela,
 • Umowę o pracę na czas nieokreślony – zawarta na podstawie ustawy Kodeks Pracy,
 • Umowę o pracę na czas określony – zawarta na podstawie ustawy o pracownikach urzędów państwowych,
 • Umowę o pracę na czas nieokreślony – zawarta na podstawie ustawy o pracownikach urzędów państwowych,
 • Umowę o pracę na czas określony – zawarta na podstawie ustawy o służbie cywilnej,
 • Umowę o pracę na czas nieokreślony – zawarta na podstawie ustawy o służbie cywilnej,

Danych o awansie zawodowym nie wprowadzamy dla nauczycieli, którzy zatrudnieni są na:

 • Umowę o pracę na czas określony – zatrudnienie na podstawie art.15 ust.1-6 ustawy Prawo oświatowe,
 • Umowę o pracę na czas nieokreślony – zatrudnienie na podstawie art.15 ust.1-6 ustawy Prawo oświatowe,
 • Umowę zlecenie,
 • Umowę o dzieło,
 • Inną podstawę prawną świadczenia pracy,
 • Umowę o pracę na czas określony – zawarta w związku z art. 16 ustawy Prawo oświatowe,
 • Umowę o pracę na czas nieokreślony – zawarta w związku z art. 16 ustawy Prawo oświatowe,
 • Umowę o pracę na czas określony – zawarta w związku z art. 62 ust. 2 ustawy – Prawo oświatowe,
 • Umowę o pracę na czas nieokreślony – zawarta w związku z art. 62 ust. 2 ustawy – Prawo oświatowe,

Instrukcja Merytoryczna – Awans zawodowy

Po uzupełnieniu danych w module należy kliknąć w kafelek .

Następnie wyświetli się lista dostępnych stopni awansu:

 • Nauczyciel dyplomowany
 • Nauczyciel mianowany
 • Nauczyciel kontraktowy
 • Nauczyciel stażysta
 • Nauczyciel bez stopnia:

Aby wprowadzić nauczycielowi aktualny stopień awansu należy kliknąć przycisk obok stopnia awansu, który ma być wprowadzony.

W kalendarzu należy wybrać datę uzyskania stopnia awansu, a następnie kliknąć przycisk

Zapisanie danych zostanie potwierdzone komunikatem na dole strony: