Data ostatniej aktualizacji: 10.06.2020

Uczniowie – Dane dziedzinowe – Dowożenie – Rejestracja

Dane dotyczące dowożenia wprowadza się po wybraniu ucznia z listy uczniów i wejściu w zakładkę DANE DZIEDZINOWE. Aby móc dodać dane uczeń musi posiadać przypisanie do oddziału, w którym ta dana może zostać wykazana.

Typy oddziałów, w których można wykazać dowożenie:

  • Podstawowy,
  • Wczesne wspomaganie rozwoju,
  • Zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze,
  • Zajęcia dla wychowanków upośledzonych umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami, realizujących IPET.

Okno z widokiem na dane dziedzinowe wybranego ucznia

W pierwszej kolejności należy odnaleźć pole Informacje o dowożeniu i kliknąć przycisk dodaj . Okno z widokiem na dane dziedzinowe wybranego ucznia z możliwością dodania informacji o dowożeniu

Pojawi się okno z danymi do wypełnienia. Należy uzupełnić:

  • Okres obowiązywania dowożenia,
  • Rodzaj dofinansowania dowożenia,
  • Odległość od miejsca zamieszkania.

Widok formularza: dodaj informacje o dowożeniu, z polami do uzupełnienia

Poprawne zapisanie danych zostanie potwierdzone komunikatem na dole strony: Widok komunikatu operacja zakończona pomyślnie . Wprowadzone dane pojawią się w danych dziedzinowych.

Widok dodanych informacji o dowożeniu w zakładce dane dziedzinowe ucznia