Data ostatniej aktualizacji: 03.02.2020

Uczniowie – Dane dziedzinowe – Laureat/finalista olimpiady/konkursu– rejestracja

Dane dotyczące rejestracji uzyskania tytułu laureata albo finalisty olimpiady przedmiotowej oraz laureata konkursu lub zawodów na szczeblu co najmniej powiatu rejestrowane są na wybrany rok szkolny.

Dane rejestrowane są w szkołach z kategorią uczniów “Dzieci lub młodzież” lub “bez kategorii”.

Uczeń, któremu rejestrujemy tytuł Laureat/finalista olimpiady/konkursu musi być przypisany chociaż raz  do oddziału podstawowego w danym roku szkolnym.

W szkole podstawowej nie można przypisać tej danej dziedzinowej uczniowi przypisanemu do oddziału na poziomie “0” i “poniżej 0”.

Dane Laureat/finalista olimpiady/konkursu wykazuje się po wybraniu ucznia z listy uczniów w zakładce dane dziedzinowe  dane dziedzinowe  i wprowadzając dane w kafelku Laureat/finalista olimpiady/konkursu.

Okno z widokiem na zakładkę dane dziedzinowe wybranego ucznia i możliwość dodania laureata/finalistę olimpiady/konkursu

Aby wprowadzić tytuł laureata/finalisty olimpiady/konkursu w danym roku szkolnym należy kliknąć  przycisk dodaj  w kafelku Laureat/finalista olimpiady/konkursu. Następnie pojawi się okno do wypełnienia.

Okno formularza do uzupełnienia aby dodać laureata/finalisty olimpiady/konkursu w wybranym roku szkolnym

Należy uzupełnić pole Tytuł:

  • Laureat olimpiady
  • Finalista olimpiady
  • Laureat konkursu na szczeblu co najmniej powiatu
  • Laureat zawodów na szczeblu co najmniej powiatu

Okno formularza dodania tytułu laureata/ finalisty olimpiady/konkursu w roku szkolnym np.2019/2020

Wypełniony formularz należy zapisać używając przycisku  przycisk zapisz  .

Po zatwierdzeniu pojawi się komunikat:  Widok komunikatu operacja zakończona pomyślnie  .

Wprowadzone dane pojawią się w oknie Danych dziedzinowych dotyczących tytułu Laureat/finalista olimpiady/konkursu.

Widok okna z poprawnie dodanym laureatem/finalistą olimpiady/konkursu w zakładce dane dziedzinowe ucznia