Data ostatniej aktualizacji: 03.02.2020

Pozostałe dane dziedzinowe – Zajęcia uczniów z art. 47 ustawy Prawo oświatowe – rejestracja

Formularz pozostałych danych dziedzinowych Zajęcia uczniów z art. 47 ustawy Prawo oświatowe wypełniany jest przez szkoły o typie:

 • Branżowa szkoła I stopnia
 • Technikum
 • Szkoła policealna

Zajęcia uczniów z art. 47 ustawy Prawo oświatowe możliwe są do wykazania od roku szklonego 2019/2020 dla uczniów przypisanych do oddziałów na podbudowie Szkoły podstawowej w szkołach Branżowa szkoła I stopnia i Technikum. W Szkole policealnej nie jest określana podbudowa oddziału.

Po wybraniu ucznia z listy uczniów należy wybrać zakładkę dane dziedzinowe   https://pomocsio.men.gov.pl/wp-content/uploads/2018/03/word-image-46.png   .

Pozostałe dane dziedzinowe, które na liście są możliwe do wyboru są uzależnione od typu szkoły, która przekazuje dane.

Przy wybranym roku szkolnym   https://pomocsio.men.gov.pl/wp-content/uploads/2018/03/word-image-310.png   należy kliknąć   https://pomocsio.men.gov.pl/wp-content/uploads/2018/03/word-image-311.png  , gdzie rozwijają się dostępne w danej szkole lub placówce oświatowej opcje do zaznaczenia. Z podanych opcji należy wybrać Zajęcia uczniów z art. 47.

Aby uzupełnić większość pozostałych danych dziedzinowych w tym również Zajęcia uczniów z art. 47 ustawy Prawo oświatowe, uczeń musi być przypisany do oddziału podstawowego w aktualnym roku szkolnym. Bez zarejestrowania wspomnianego przypisania pojawi się komunikat uniemożliwiający wpisanie pozostałych danych dziedzinowych ucznia:

https://pomocsio.men.gov.pl/wp-content/uploads/2018/03/word-image-52.png

Następnie należy wybrać jeden z rodzajów zajęć:

 1. Realizacja zajęć zgodnie z podstawą programową
 2. Dodatkowe umiejętności zawodowe – można określić tylko jeżeli uczeń uczy się zawodu, który ma zdefiniowaną umiejętność dodatkową
 3. Kwalifikacje rynkowe- po wybraniu tej opcji należy określić kwalifikację rynkową:
  • Montowanie stolarki budowlanej
  • Pilotowanie imprez turystycznych
  • Odzyskiwanie danych z dysków twardych HDD
  • Certyfikat umiejętności komputerowych – poziom podstawowy
  • Planowanie, tworzenie i dystrybuowanie treści marketingowych (content marketing)
  • Przygotowywanie potraw zgodnie z trendami rynkowymi i zasadami zdrowego żywienia
  • Prowadzenie mediacji sądowych i pozasądowych w sprawach cywilnych
  • Praca z dzieckiem metodą Marii Montessori
  • Prowadzenie mediacji sądowych i pozasądowych w sprawach gospodarczych
  • Serwis napojów mieszanych i alkoholi
  • Aktywne prowadzenie sprzedaży skierowanej do klientów biznesowych – przedstawiciel handlowy
  • Prowadzenie szkoleń metodami aktywizującymi
  • Obsługa klienta i sprzedaż w punkcie handlowym – sprzedawca
  • Tworzenie oferty, planowanie i prowadzenie sprzedaży skierowanej do klientów biznesowych – handlowiec
  • Zaopatrywanie w sklepach w wyroby medyczne produkowane seryjnie
  • Tworzenie witryn internetowych
  • Projektowanie grafiki komputerowej
  • Programowanie i obsługiwanie procesu druku 3D
  • Montowanie i serwisowanie przyłączy oraz instalacji wewnątrzbudynkowych w technologii światłowodowej
  • Prowadzenie terapii środowiskowej dzieci i młodzieży
  • Diagnoza i pomoc psychoonkologiczna osobom chorym onkologicznie, osobom po chorobie nowotworowej oraz ich rodzinom i otoczeniu – Psychoonkolog
  • Wsparcie osób chorych onkologicznie, osób po chorobie nowotworowej oraz ich rodzin i otoczenia
  • Zarządzanie obsługą spraw kadrowych
  • Naprawa, konserwacja i modernizacja rowerów
  • Wytwarzanie odzieży miarowej damskiej
  • Konstruowanie szablonów odzieżowych do produkcji przemysłowej odzieży
  • Zarządzanie pracą restauracji
  • Prowadzenie obsługi biura
  • Zarządzanie procesami technologicznymi przemysłowego szycia odzieży z dzianin
  • Konstruowanie w systemach CAD/CAM przemysłowych szablonów odzieżowych
  • Obsługa w turystyce zdrowotnej

4.Uprawnienia zawodowe

5.Zajęcia uzgodnione z pracodawcą

Po wykazaniu odpowiednich danych Zajęcia uczniów z art. 47 ustawy Prawo oświatowe należy je zatwierdzić za pomocą klawisza   https://pomocsio.men.gov.pl/wp-content/uploads/2018/03/word-image-54.png  .

Dane zostaną zapisane w formularzu pozostałych danych dziedzinowych ucznia: