Data ostatniej aktualizacji: 02.12.2019

Uczniowie – Dane dziedzinowe – Uzyskanie dyplomu ukończenia szkoły artystycznej – rejestracja

Uzyskanie dyplomu ukończenia szkoły artystycznej jest możliwe do wykazania z poziomu placówek:

 • Ogólnokształcąca szkoła muzyczna II stopnia
 • Ogólnokształcąca szkoła sztuk pięknych
 • Liceum sztuk plastycznych
 • Ogólnokształcąca szkoła baletowa
 • Szkoła sztuki cyrkowej
 • Poznańska szkoła chóralna
 • Szkoła muzyczna II stopnia
 • Szkoła sztuki tańca
 • Inna szkoła artystyczna
 • Policealna szkoła muzyczna
 • Policealna szkoła plastyczna

Dane wprowadza się po wybraniu  ucznia z listy uczniów w zakładce  dane dziedzinowe  i wprowadzając dane w karcie Uzyskanie dyplomu ukończenia szkoły artystycznej.

Okno z widokiem na dane dziedzinowe wybranego ucznia z możliwością dodania informacji o uzyskaniu dyplomu ukończenia szkoły artystycznej

Aby dodać informację o uzyskaniu dyplomu ukończenia szkoły artystycznej trzeba wybrać w danych dziedzinowych rok szkolny i oddział, w którym uczeń ukończył szkołę w danym zawodzie. Wykazanie danych należy rozpocząć od kliknąć w przycisk  dodaj  w karcie Uzyskanie dyplomu ukończenia szkoły artystycznej. Następnie pojawi się okno z danymi do zaznaczenia opcji TAK/NIE.

Widok formularza dodania informacji o uzyskaniu dyplomu szkoły artystycznej z możliwością zaznaczenia odpowiedniej opcji

Wypełniony formularz należy zapisać używając przycisku  zapisz  .

Po zatwierdzeniu informacji pojawi komunikat  Widok komunikatu operacja zakończona pomyślnie  .

Wprowadzone dane pojawią się w oknie Danych dziedzinowych dotyczących Uzyskanie dyplomu ukończenia szkoły artystycznej:

Widok zawartości zakładki dane dziedzinowe wraz z dodanym wpisem o uzyskaniu dyplomu ukończenia szkoły artystycznej