Data ostatniej aktualizacji: 02.12.2019

Uczniowie – Dane dziedzinowe – Uzyskanie dyplomu ukończenia szkoły artystycznej – rejestracja

Uzyskanie dyplomu ukończenia szkoły artystycznej jest możliwe do wykazania z poziomu placówek:

 • Ogólnokształcąca szkoła muzyczna II stopnia
 • Ogólnokształcąca szkoła sztuk pięknych
 • Liceum sztuk plastycznych
 • Ogólnokształcąca szkoła baletowa
 • Szkoła sztuki cyrkowej
 • Poznańska szkoła chóralna
 • Szkoła muzyczna II stopnia
 • Szkoła sztuki tańca
 • Inna szkoła artystyczna
 • Policealna szkoła muzyczna
 • Policealna szkoła plastyczna

Dane wprowadza się po wybraniu  ucznia z listy uczniów w zakładce  https://pomocsio.men.gov.pl/wp-content/uploads/2018/03/word-image-46.png  i wprowadzając dane w karcie Uzyskanie dyplomu ukończenia szkoły artystycznej.

Aby dodać informację o uzyskaniu dyplomu ukończenia szkoły artystycznej trzeba wybrać w danych dziedzinowych rok szkolny i oddział, w którym uczeń ukończył szkołę w danym zawodzie. Wykazanie danych należy rozpocząć od kliknąć w przycisk  https://pomocsio.men.gov.pl/wp-content/uploads/2018/03/word-image-187.png  w karcie Uzyskanie dyplomu ukończenia szkoły artystycznej. Następnie pojawi się okno z danymi do zaznaczenia opcji TAK/NIE.

Wypełniony formularz należy zapisać używając przycisku  https://pomocsio.men.gov.pl/wp-content/uploads/2018/06/word-image-15.png  .

Po zatwierdzeniu informacji pojawi komunikat  https://pomocsio.men.gov.pl/wp-content/uploads/2018/06/word-image-17.png  .

Wprowadzone dane pojawią się w oknie Danych dziedzinowych dotyczących Uzyskanie dyplomu ukończenia szkoły artystycznej: