Data ostatniej aktualizacji: 29.07.2019

JST – OBOWIĄZEK NAUKI – REJESTRACJA

Dane dziedzinowe ucznia zbierane są w związku z kontrolowaniem przez gminę spełniania obowiązku nauki.

Informacja o spełnianiu lub niespełnianiu obowiązku nauki przez ucznia rejestrowana jest w ramach roku szkolnego.

Formularz spełniania lub niespełniania obowiązku nauki ucznia należy wprowadzić po zarejestrowaniu danych identyfikacyjnych ucznia.

Okno z widokiem na wybór konkretnego ucznia z listy uczniów

Po wybraniu ucznia z listy uczniów należy wybrać zakładkę OBOWIĄZEK NAUKI.

Okno z widokiem na zakładkę obowiązek nauki u wybranego ucznia

Po wybraniu przycisku DODAJ otworzy się okno, w którym należy wybrać spełnianie lub niespełnianie obowiązku nauki.

Okno z widokiem na formularz dodania obowiązku nauki z przyciskiem zapisz

Po wybraniu odpowiedniej opcji należy kliknąć przycisk ZAPISZ.

Na dole strony pojawi się komunikat: OPERACJA ZAKOŃCZONA POMYŚLNIE.

Okno z widokiem na dodany obowiązek nauki u ucznia.

W ramach roku szkolnego może być zarejestrowanych kilka sposobów spełniania lub niespełniania obowiązku nauki ucznia.

Okno z widokiem na zapisany obowiązek nauki u wybranego ucznia

Po uzupełnieniu danych dotyczących obowiązku nauki etykieta podświetli się na niebiesko etykieta tarcza - obowiązek przedszkolny i obowiązek szkolny .