Data ostatniej aktualizacji: 29.07.2019

JST – OBOWIĄZEK NAUKI – REJESTRACJA

Dane dziedzinowe ucznia zbierane są w związku z kontrolowaniem przez gminę spełniania obowiązku nauki.

Informacja o spełnianiu lub niespełnianiu obowiązku nauki przez ucznia rejestrowana jest w ramach roku szkolnego.

Formularz spełniania lub niespełniania obowiązku nauki ucznia należy wprowadzić po zarejestrowaniu danych identyfikacyjnych ucznia.

Po wybraniu ucznia z listy uczniów należy wybrać zakładkę .

Po wybraniu opcji otworzy się okno, w którym należy wybrać spełnianie lub niespełnianie obowiązku nauki.

Po wybraniu odpowiedniej opcji należy kliknąć przycisk zapisz.

Na dole strony pojawi się komunikat:

W ramach roku szkolnego może być zarejestrowanych kilka sposobów spełniania lub niespełniania obowiązku nauki ucznia.

Po uzupełnieniu danych dotyczących obowiązku nauki etykieta podświetli się na niebiesko .