Data ostatniej aktualizacji: 29.07.2019

DANE ZBIORCZE

Zatrudnienie – Rozwiązanie stosunku pracy nauczycieli – rejestracja

W formularzu Rozwiązanie stosunku pracy nauczycieli zbierane są dane o liczbie nauczycieli, z którymi rozwiązano stosunek pracy albo planowane jest jego rozwiązanie albo których stosunek pracy wygasł albo wygaśnie, według przyczyn rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy.

Przekazywane są dane odnośnie liczby etatów:

  • nauczycieli, z którymi rozwiązano stosunek pracy lub stosunek pracy wygasł
  • nauczycieli, z którymi planowane jest rozwiązanie stosunku pracy, lub stosunek pracy wygaśnie.

Aby wprowadzić dane dotyczące rozwiązania stosunku pracy nauczycieli należy wejść w zakładkę , , a następnie w oknie głównym .

Formularz należy uzupełnić danymi aktualnymi według stanu na 31 maja lub 30 września danego roku. Przed wprowadzeniem danych do obu tabel należy zaznaczyć jakiego okresu dotyczą przekazywane dane tzn. należy wybrać rok szkolny oraz dzień, na którego stan przekazywane są dane, a następnie przy danym okresie kliknąć w przycisk . Po kliknięciu opcji pojawi się okno w którym należy przekazać informację dotyczącą sposobu zakończenia stosunku pracy , formy którą należy wybrać z rozwijalnej listy .

W następnej kolejności należy wprowadzić liczbę etatów nauczycieli, których stosunek pracy został rozwiązany lub wygasł i w ostatnim polu należy podać liczbę etatów nauczycieli, z którymi planuje się rozwiązać stosunek pracy lub których stosunek pracy wygaśnie . Wszystkie pola są wymagane do wypełnienia. W polach dotyczących liczby etatów można wprowadzić wartość 0, przy czym nie można zapisać formularza, w którym w obu polach dotyczących liczby etatów będzie uzupełniona wartość 0.

Po wprowadzeniu danych należy kliknąć przycisk , funkcja umożliwi dodanie kolejnych informacji o rozwiązaniu stosunku pracy. Po zakończonej pracy należy zatwierdzić dane przyciskiem .

Przy wprowadzaniu danych według stanu na 30 września należy wykazać wszystkie etaty nauczycieli, których stosunek pracy został rozwiązany lub wygasł wg ich przyczyn, a które zostały wykazane w danych stanie na 31 maja.