Data ostatniej aktualizacji: 16.07.2019

Dane zbiorcze – Szkoła – Dożywianie uczniów – rejestracja

W aplikacji w formularzu Dożywianie uczniów wprowadzana jest średnia dzienna liczba uczniów korzystających w październiku z posiłków organizowanych przez szkołę lub placówkę oświatową, według rodzajów tych posiłków, z wyszczególnieniem liczby uczniów korzystających z posiłków:

– pełnopłatnych,

– dofinansowanych,

– refundowanych,

Dane przekazywane w ciągu 7 dni od ostatniego dnia października.

Instrukcja Merytoryczna – Dożywianie uczniów

Aby wypełnić informacje dotyczące danych Dożywianie uczniów należy wejść w boczne menu i wybrać zakładkę , a następnie .

W prawym górny rogu okna należy wybrać rok szkolny za jaki będą wprowadzane dane.

Aby rozpocząć wprowadzanie danych należy użyć przycisku znajdującego się w prawym górnym rogu okna przy wybranej placówce dla jakiej będą wprowadzane dane.

Po wejściu w przycisk pojawi się okno, w którym należy wprowadzić dane.

Rodzaje posiłków:

– Śniadanie

– Drugie śniadanie/podwieczorek

– Obiad

– Niepełny obiad

– Kolacja

– Co najmniej jeden z wymienionych wyżej posiłków.

Wprowadzone dane w formularzu należy zapisać używając przycisku https://pomocsio.men.gov.pl/wp-content/uploads/2018/03/word-image-154.png .

Po zatwierdzeniu informacji pojawi się komunikat: https://pomocsio.men.gov.pl/wp-content/uploads/2018/03/word-image-155.png .

UWAGA: Należy pamiętać by w rodzaju posiłku Co najmniej jeden z wymienionych wyżej posiłków wpisać liczbę większą lub równą od największej liczby korzystających określonej dla rodzaju posiłku.

Widok po wprowadzeniu danych: