Data ostatniej aktualizacji: 02.09.2019

Szkoła Nauczyciele Zajęcia dodatkowe, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 KN – rejestracja

Aby móc zarejestrować Zajęcia dodatkowe, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 KN, najpierw należy zarejestrować odpowiednią umowę o pracę w zakładce Zatrudnienie.

Zajęcia dodatkowe, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 KN uzupełnia się dla umów:

  • umowa o pracę na czas określony – zatrudnienie na podstawie art. 10 ust. 9 Karty Nauczyciela
  • mianowanie
  • umowa o pracę na czas określony – zawarta na podstawie ustawy Karta Nauczyciela
  • umowa o pracę na czas nieokreślony – zawarta na podstawie ustawy Karta Nauczyciela

Aby dodać Zajęcia dodatkowe, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 KN w zakładce Zatrudnienie.okno z widokiem na zakłądkę zatrudnienie a w niej panel zajęcia dodatkowe, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 KN okno z widokiem na panel zajęć dodatkowych, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 KN

należy kliknąć przycisk  DODAJ. Otworzy się formularz do wypełnienia danych.

okno z widokiem na wybór roku szkolnego rejestrowanych zajęć dodatkowych

W formularzu pojawiają się pola:

  • Umowa – pole wypełnione automatycznie danymi wpisanej umowy nauczyciela
  • Rok szkolny – należy wybrać rok szkolny, którego dotyczy będą dane Zajęć dodatkowych, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 KN
  • Rodzaj zajęć dodatkowych – do wyboru dwie opcje:

– zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze

– zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów

  • Tygodniowa liczba godzin – należy wprowadzić liczbę godzin realizowanych w tygodniu

okno z widokiem na wypełniony formularz zajęć dodatkowych, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 KN

Po wprowadzeniu danych zajęć dodatkowych nauczyciela

formularz należy zapisać za pomocą przycisku ZAPISZ.

Po kliknięciu przycisku ZAPISZ pojawi się komunikat: “Operacja zakończona pomyślnie”.

Wprowadzone dane pojawią się w panelu informacji nauczyciela: okno z widokiem na wprowadzone dane w panel informacji nauczyciela