Data ostatniej modyfikacji: 26.09.2019

DANE ZBIORCZE – INNE – WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE – REJESTRACJA

Dane dotyczące liczby uczniów uczestniczących w zajęciach wychowania do życia w rodzinie przekazywane do 7 czerwca każdego roku kalendarzowego wg. stanu za rok szkolny, w którym są przekazywane.
Instrukcja Merytoryczna – Wychowanie do Życia w Rodzinie

Informacje dotyczące wychowania do życia w rodzinie wprowadza się w następujących placówkach:

 • Szkoła podstawowa,
 • Liceum ogólnokształcące,
 • Technikum,
 • Ogólnokształcąca szkoła muzyczna I stopnia,
 • Ogólnokształcąca szkoła muzyczna II stopnia,
 • Ogólnokształcąca szkoła sztuk pięknych,
 • Liceum sztuk plastycznych,
 • Ogólnokształcąca szkoła baletowa,
 • Poznańska szkoła chóralna,
 • Bednarska Szkoła Realna,
 • Branżowa szkoła I stopnia.

W celu wprowadzenia informacji dotyczących wychowania do życia w rodzinie należy w bocznym menu wybrać moduł Dane zbiorcze zakładka Inne.

Do formularza należy wprowadzić zbiorczo dane o uczniach, którzy uczęszczają na zajęcia wychowania do życia w rodzinie według stanu za rok szkolny.

Wprowadzanie danych w wybranej placówce rozpoczyna się w zakładce . Następnie należy kliknąć przycisk .

Kolejnym krokiem będzie uzupełnienie pól w formularzu:

 • Klasa

oraz pola dostępne od roku 2019/2020

 • Liczba uczniów uczestniczących w zajęciach
 • W tym liczba dziewcząt

Uzupełniony formularz należy zapisać używając przycisku https://pomocsio.men.gov.pl/wp-content/uploads/2018/06/word-image-15.png .

Po zatwierdzeniu informacji pojawi się komunikat .

Wprowadzone dane będą widoczne w oknie danych zbiorczych w module wychowanie do życia w rodzinie.