Data ostatniej aktualizacji: 14.10.2019

Finanse – Pracownicy – rejestracja

Dane o wymiarze zatrudnienia i łącznej wysokości wynagrodzeń pracowników odpowiedzialnych za zarządzanie i administrowanie oświatą, zbierane są zgodnie z rozporządzeniem MEN

 • do dnia 10 stycznia każdego roku kalendarzowego wg. stanu na koniec IV kwartału roku poprzedniego,
 • – do dnia 10 kwietnia każdego roku kalendarzowego wg. stanu na koniec I kwartału,
 • – do dnia 10 lipca każdego roku kalendarzowego wg. stanu na koniec II kwartału,
 • – do dnia 10 października każdego roku kalendarzowego wg. stanu na koniec III kwartału

Dane w formularzu należy wypełniać raz na kwartał. Po wybraniu zakładki dane zbiorcze i finanse należy przejść do okna głównego finanse dane zbiorcze dotyczące finansów pracownicy wybrać rok, na który mają zostać wprowadzone dane i wybrać kwartał, którego będą dotyczyć przekazywane dane, a następnie kliknąć w przycisk dodaj .

okno z widokiem na zakładkę pracownicy z oznaczonym w prawym górnym rogu rokiem kalendarzowym

W oknie dotyczącym wynagrodzenia pracowników odpowiedzialnych za zarządzanie oświatą, należy wprowadzić liczbę pracowników oraz łączną wysokość wynagrodzeń. Wartości należy ręcznie wprowadzić w odpowiednie pola. Poniżej należy wprowadzić dane o rodzaju zajmowanych stanowisk oraz wymiar zatrudnienia w etatach.

Lista Rodzajów zajmowanych stanowisk w zależności od rodzaju podmiotu wprowadzającego dane zawiera:

 • Minister oraz specjalistyczna jednostka nadzoru
  • Stanowiska koordynujące w służbie cywilnej
  • Stanowiska samodzielne w służbie cywilnej
  • Stanowiska specjalistyczne w służbie cywilnej
  • Stanowiska średniego szczebla zarządzania w służbie cywilnej
  • Stanowiska wspomagające w służbie cywilnej
  • Wyższe stanowiska w służbie cywilnej
 • Jednostki samorządu terytorialnego oraz jednostki obsługi ekonomiczno-administracyjnej
  • Kierownicze
  • Urzędnicze
 • CKE oraz OKE
  • Administracyjno-obsługowe
 • Kuratoria Oświaty
  • Administracyjne

okno z widokiem na możliwość dodania wynagrodzenia pracowników odpowiedzialnych za zarządzanie i administrowanie oświatą

Wypełniony formularz należy zapisać za pomocą przycisku zapisz .

A następnie pojawi się informacja o jego pomyślnym zapisaniu.

widok komunikatu operacja zakończona pomyślnie

Wprowadzone dane pojawią się w tabeli.

okno z widokiem na zakładkę pracownicy z zapisanymi danymi za wybrany kwartał