Rejestracja

Data ostatniej aktualizacji: 11.03.2020

Uczniowie – Dane dziedzinowe – Zgłoszenia do egzaminu – rejestracja

Formularz danych dziedzinowych ucznia wypełniany jest tylko w szkołach przeprowadzających egzaminy.

Po wybraniu ucznia z listy uczniów należy wybrać zakładkę dane dziedzinowe  https://pomocsio.men.gov.pl/wp-content/uploads/2018/03/word-image-46.png  .

Opcja Zgłoszenia do egzaminu dostępna jest w Szkołach Podstawowych, Gimnazjach, Branżowych Szkołach I stopnia, Liceach, Technikach.

Po wskazaniu roku szkolnego w oknie Zgłoszenia do egzaminu należy kliknąć automatycznie otworzy się okno do wpisania danych.

Aby zgłosić ucznia do egzaminu musi być on przypisany do oddziału, który kończy się egzaminem np. w technikum kl. IV. Po poprawnym przypisaniu ucznia do odpowiedniego oddziału, dane zaczytują się z automatu.

Następnie należy kliknąć przycisk Zapisz w prawym dolnym rogu wyświetlanego okna.

Po zapisaniu pojawi się komunikat  .

Zgłoszenie do egzaminu zostaje zapisane w zakładce dane dziedzinowe: