Data ostatniej aktualizacji: 03.02.2020

Uczniowie – Dane dziedzinowe – Zajęcia dodatkowe – rejestracja

Rejestracja danych dziedzinowych ucznia obejmuje dane dotyczące uczestniczenia ucznia w zajęciach dodatkowych zgodnie z Art. 14 pkt. 25 Ustawy o SIO.

Aby zarejestrować zajęcia dodatkowe, uczeń musi być najpierw przypisany do oddziału.

Zajęcia dodatkowe wykazuje się po wybraniu ucznia z listy uczniów w zakładce dane dziedzinowe https://pomocsio.men.gov.pl/wp-content/uploads/2018/03/word-image-46.png i wprowadzając dane w kafelku Zajęcia dodatkowe.

Aby wprowadzić zajęcia dodatkowe należy kliknąć https://pomocsio.men.gov.pl/wp-content/uploads/2018/03/word-image-187.png w kafelku zajęcia dodatkowe. Następnie pojawi się okno z danymi do wypełnienia.

Należy uzupełnić pola takie, jak:

 • Typ zajęć,
 • Rodzaj zajęć.

W polu TYP ZAJĘĆ należy wybrać następujące zajęcia:

 • Zajęcia dla szczególnie uzdolnionych,
 • Zajęcia dla zainteresowanych.

Z kolei w polu RODZAJ ZAJĘĆ należy wybrać rodzaj tych zajęć:

 • Informatyczne,
 • Techniczne,
 • Przedmiotowe,
 • Artystyczne,
 • Sportowe,
 • Turystyczno-krajoznawcze,
 • Inne.

Wypełniony formularz należy zapisać używając przycisku https://pomocsio.men.gov.pl/wp-content/uploads/2018/06/word-image-15.png .

Po zatwierdzeniu pojawi się komunikat: https://pomocsio.men.gov.pl/wp-content/uploads/2018/06/word-image-17.png .

Wprowadzone dane pojawią się w oknie Danych dziedzinowych dotyczących zajęć dodatkowych.