Data ostatniej aktualizacji: 18.03.2019

DANE ZBIORCZE

Finanse – Wydatki i dotacje – rejestracja

Wydatki i dotacje na placówki prowadzone przez organy prowadzące inne niż JST/Minister

Rejestracja danych o wydatkach i dotacji dotyczy:

  • publicznych szkół/placówek prowadzonych przez osoby prawne inne niż JST i osoby fizyczne,
  • niepublicznych szkół/placówek oświatowych.

Dane o wydatkach i dotacji szkół/placówek oświatowych zbierane są i przekazywane do bazy danych SIO:

  • do 10 października każdego roku kalendarzowego za okres styczeń-sierpień,
  • do 10 stycznia każdego roku kalendarzowego za rok poprzedni.

Instrukcja Merytoryczna – Wydatki i Dotacje

Aby wprowadzić dane dotyczące Wydatków i dotacji należy wejść w moduł dane zbiorcze i moduł finanse , a następnie w zakładkę zakładka wydatki i dotacje .

Wprowadzanie danych w zakładce Wydatki i dotacje należy rozpocząć od wskazania roku kalendarzowego oraz oznaczenia okresu sprawozdawczego, którego dotyczą wydatki a następnie kliknięciu przycisku przycisk dodaj .

okno dane zbiorcze finanse zakładka wydatki i dotacje

Po kliknięciu przycisku przycisk dodaj w oknie wydatków należy wskazać rok kalendarzowy, okres sprawozdawczy, wydatki ogółem i rozpisać wydatki na:

  • majątkowe,
  • wydatki na wynagrodzenia nauczycieli,
  • wydatki na wynagrodzenia ogółem,
  • oraz wysokość otrzymanej dotacji

formularz dodaj wydatki i dotacje na placówki prowadzone przez organy prowadzące inne niż JST/Minister

wprowadzone dane należy zatwierdzić przyciskiem przycisk zapisz lub przycisk zapisz i dodaj następny , który umożliwia zapisanie danych i od razu możliwość przejścia do wprowadzenia kolejnego sprawozdania.

Po zapisaniu danych pojawia się komunikat komunikat operacja zakończona pomyślnie .

Aby wprowadzić kolejne sprawozdanie należy ponownie kliknąć przycisk przycisk dodaj .

Wprowadzone sprawozdanie za okres styczeń sierpień oraz sprawozdanie za rok, pojawią się w oknie głównym.

formularz wydatki i dotacje na placówki prowadzone przez organy prowadzące inne niż JST/Minister po wprowadzeniu danych