Data ostatniej aktualizacji: 18.03.2019

DANE ZBIORCZE

Dane o działalności – Czas pracy – rejestracja

Formularz jest aktywny w przedszkolach, innych formach wychowania przedszkolnego, w szkołach podstawowych, w których zorganizowano oddziały przedszkolne, a także w zespołach i jednostkach złożonych, w skład których wchodzą wyżej wymienione placówki.

Instrukcja Merytoryczna – Dane o Działalności Czas Pracy

Aby wprowadzić dane dotyczące czasu pracy należy kliknąć w zakładkę i , a następnie z okna głównego rozwinąć listę za pomocą i wybrać Czas pracy placówek wychowania przedszkolnego lub oddziałów przedszkolnych. Po wybraniu zakładki dotyczącej czasu pracy należy wybrać rok szkolny, a następnie kliknąć w przycisk .

Po kliknięciu przycisku dodaj pojawi się formularz, w którym należy wprowadzić informacje o czasie pracy w placówkach wychowania przedszkolnego lub oddziałach przedszkolnych.

Wprowadzone dane należy zatwierdzić przyciskiem . Po zapisaniu danych pojawi się komunikat:

https://pomocsio.men.gov.pl/wp-content/uploads/2017/10/word-image-47.png

Wprowadzone dane wyświetlą się w oknie głównym.