Data ostatniej aktualizacji: 18.03.2019

DANE ZBIORCZE

Dane o działalności – Czas pracy – rejestracja

Formularz jest aktywny w przedszkolach, innych formach wychowania przedszkolnego, w szkołach podstawowych, w których zorganizowano oddziały przedszkolne, a także w zespołach i jednostkach złożonych, w skład których wchodzą wyżej wymienione placówki.

Instrukcja Merytoryczna – Dane o Działalności Czas Pracy

Aby wprowadzić dane dotyczące czasu pracy należy kliknąć w zakładkę zakładka dane zbiorcze i zakładka dane o działalności , a następnie z okna głównego rozwinąć listę za pomocą przycisk strzłka i wybrać Czas pracy placówek wychowania przedszkolnego lub oddziałów przedszkolnych. Po wybraniu zakładki dotyczącej czasu pracy należy wybrać rok szkolny, a następnie kliknąć w przycisk przycisk dodaj .

widok okna dane o działalności czas pracy z zaznaczoną możliwością wyboru roku szkolnego i przycisku dodaj

Po kliknięciu przycisku dodaj pojawi się formularz, w którym należy wprowadzić informacje o czasie pracy w placówkach wychowania przedszkolnego lub oddziałach przedszkolnych.

widok formularza dodaj informacje o czasie pracy w placówkach wychowania przedszkolnego lub oddziałach przedszkolnych

Wprowadzone dane należy zatwierdzić przyciskiem przycisk zapisz . Po zapisaniu danych pojawi się komunikat:

widok komunikatu operacja zakończona pomyślnie

Wprowadzone dane wyświetlą się w oknie głównym.

widok okna po wprowadzeniu danych