Data ostatniej aktualizacji: 18.03.2019

DANE ZBIORCZE

Dane o działalności Liczba miejsc w placówce – rejestracja

Rejestracja danych dotyczących liczby miejsc jest przekazywana w przedszkolach, innych formach wychowania przedszkolnego, oddziałach przedszkolnych zorganizowanych w szkole podstawowej, SOW, SOSW, ORW, MOW, MOS.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowego zakresu danych dziedzinowych gromadzonych w systemie informacji oświatowej oraz terminów przekazywania niektórych danych do bazy danych systemu informacji oświatowej, dane o liczbie miejsc przekazywane są do 10 października za poprzedni rok szkolny.

Instrukcja Merytoryczna – Dane o Działalności Liczba Miejsc w Placówce

Aby wypełnić informacje dotyczące danych o działalności Liczba miejsc w placówce należy wejść w boczne menu i wybrać zakładkę moduł dane zbiorcze , a następnie moduł dane o działalności . Po rozwinięciu menu (strzałka dostępna po prawej stronie) widok zakładki liczba miejsc  w placówce z zaznaczoną możliwością rozwinięcia z listy możliwych opcji należy wybrać: zakładka liczba miejsc w placówce .

widok okna po rozwinięciu zakładki liczba miejsc w placówce

Wprowadzanie danych do tabeli rozpoczyna się użyciem przycisku przycisk dodaj widniejącym przy każdej wyświetlonej placówce do której dane o liczbie miejsc należy wprowadzić.

Po wejściu w przycisk DODAJ pojawi się okno, w którym pola Rok szkolny i Podmiot są uzupełnione automatycznie należy uzupełnić tylko pole Liczba miejsc.

widok formularza dodaj informacje o liczbie miejsc w placówce

Wprowadzone dane w formularzu należy zapisać używając przycisku przycisk zapisz .

Po zatwierdzeniu informacji pojawi się komunikat  widok komunikatu operacja zakończona pomyślnie .

Dane zostaną zapisane w systemie:

widok okna dane o działalności liczba miejsc w  placówce po wprowadzeniu danych

W placówkach SOW, SOSW, ORW, MOW, MOS w danych zbiorczych dotyczących działalności podmiotów – Liczba miejsc w placówce do wypełnienie jest dodatkowe pole „Liczba miejsc przeznaczonych na tymczasowe umieszczenie nieletnich”.

widok formularza dodaj informacje o liczbie miejsc  w placówce z dodatkowym polem Liczba miejsc przeznaczonych na tymczasowe umieszczenie nieletnich

Wykazane dane w formularzu należy zapisać używając przycisku przycisk zapisz .

Po zatwierdzeniu informacji pojawi się komunikat  widok komunikatu operacja zakończona pomyślnie .

Wpis pojawi się w oknie danych o działalności „Liczba miejsc w placówce”:

widok okna dane o działalności liczba miejsc w placówce z wprowadzonymi danymi