Data ostatniej aktualizacji: 18.02.2019

DANE ZBIORCZE

Placówki doskonalenia nauczycieli – rejestracja

Rejestracja danych dotyczących działalności placówki doskonalenia nauczycieli, w celu wykonania obowiązku wynikającego z przepisów ustawy o systemie informacji oświatowej.

Instrukcja Merytoryczna – Dane o Działalności Placówki Doskonalenia Nauczycieli

Dane przekazywane są do dnia 10 października każdego roku kalendarzowego wg. stanu za poprzedni rok szkolny.

Aby rozpocząć wprowadzanie danych należy wybrać moduł   moduł dane zbiorcze   , a następnie   moduł dane o działalności   .

Na górze strony może być konieczne wybranie typu danych zbiorczych, które będą wypełniane. Aby uzupełnić dane o działalności placówki doskonalenia nauczycieli należy wybrać zakładkę „Placówki doskonalenia nauczycieli”

widok okna dane o działalności placówka doskonalenia nauczycieli

Następnie należy wybrać rok szkolny, którego dotyczą wprowadzane dane i kliknąć   przycisk dodaj  .

Pojawi się okno, w którym należy uzupełnić wymagane dane.

widok okna z formularzem dodaj dane o działalności placówki doskonalenia nauczycieli

Pola Rok szkolny i Podmiot będą automatycznie uzupełnione. Do wypełnienia są pola:

  • Forma doskonalenia nauczycieli
  • Liczba form
  • Liczba korzystających

widok okna z formularzem dodaj dane o działalności placówki doskonalenia nauczycieli przykładowo uzupełnione pola

Formularz należy zapisać używając przycisku  przycisk zapisz  lub funkcji  przycisk zapisz i dodaj następny  , aby kontynuować wprowadzanie danych.

Po zatwierdzeniu informacji pojawi się komunikat  widok komunikatu operacja zakończona pomyślnie .

Każda z zapisanych form pojawi się na liście danych zbiorczych dotyczących placówki doskonalenia nauczycieli:

widok okna dane o działalności placówki doskonalenia nauczycieli po wprowadzeniu danych