Data ostatniej aktualizacji: 18.02.2019

DANE ZBIORCZE

Placówki doskonalenia nauczycieli – rejestracja

Rejestracja danych dotyczących działalności placówki doskonalenia nauczycieli, w celu wykonania obowiązku wynikającego z przepisów ustawy o systemie informacji oświatowej.

Instrukcja Merytoryczna – Dane o Działalności Placówki Doskonalenia Nauczycieli

Dane przekazywane są do dnia 10 października każdego roku kalendarzowego wg. stanu za poprzedni rok szkolny.

Aby rozpocząć wprowadzanie danych należy wybrać moduł   https://pomocsio.men.gov.pl/wp-content/uploads/2018/07/word-image-324.png   , a następnie   https://pomocsio.men.gov.pl/wp-content/uploads/2018/11/word-image-57.png   .

Na górze strony może być konieczne wybranie typu danych zbiorczych, które będą wypełniane. Aby uzupełnić dane o działalności placówki doskonalenia nauczycieli należy wybrać zakładkę „Placówki doskonalenia nauczycieli”

Następnie należy wybrać rok szkolny, którego dotyczą wprowadzane dane i kliknąć   https://pomocsio.men.gov.pl/wp-content/uploads/2018/11/word-image-60.png  .

Pojawi się okno, w którym należy uzupełnić wymagane dane.

Pola Rok szkolny i Podmiot będą automatycznie uzupełnione. Do wypełnienia są pola:

  • Forma doskonalenia nauczycieli
  • Liczba form
  • Liczba korzystających

Formularz należy zapisać używając przycisku  https://pomocsio.men.gov.pl/wp-content/uploads/2018/06/word-image-15.png  lub funkcji  https://pomocsio.men.gov.pl/wp-content/uploads/2018/07/word-image-415.png  , aby kontynuować wprowadzanie danych.

Po zatwierdzeniu informacji pojawi się komunikat  https://pomocsio.men.gov.pl/wp-content/uploads/2018/06/word-image-17.png .

Każda z zapisanych form pojawi się na liście danych zbiorczych dotyczących placówki doskonalenia nauczycieli: