Data ostatniej aktualizacji: 18.02.2019

DANE ZBIORCZE

Przeciętne wynagrodzenie nauczyciela w placówkach prowadzonych przez organy inne niż JST/Minister – rejestracja

W tym formularzu należy wprowadzić informację o przeciętnym wynagrodzeniu nauczyciela w placówkach prowadzonych przez organy inne niż JST/Minister.

Zgodnie z rozporządzeniem MEN dane przekazywane są:

  • do dnia 10 stycznia każdego roku kalendarzowego wg. stanu za poprzedni rok kalendarzowy
  • do dnia 10 października każdego roku kalendarzowego wg. stanu za okres styczeń-sierpień.

Instrukcja Merytoryczna – Przeciętne Wynagrodzenie Nauczyciela …

Z panelu bocznego należy wybrać moduł Dane zbiorcze Finanse, a następnie na górze strony kliknąć w Przeciętne wynagrodzenie.

okno dane zbiorcze finanse zakładka przeciętne wynagrodzenie

W prawym górnym rogu wybieramy rok kalendarzowy, za który wprowadzamy dane.

zakładka przeciętne wynagrodzenie z możliwością wyboru roku

Aby rozpocząć wprowadzanie danych należy w prawym górnym rogu kliknąć w przycisk DODAJ.

formularz dodaj przeciętne wynagrodzenie nauczyciela w placówkach prowadzonych przez organy inne niż JST

W wierszu Okres sprawozdawczy należy wybrać okres za jaki wprowadza się dane.

formularz dodaj przeciętne wynagrodzenie nauczyciela w placówkach prowadzonych przez organy inne niż JST z możliwością wyboru okresu sprawozdania

Po wprowadzeniu danych należy je zapisać poprzez przycisk ZAPISZ.

formularz dodaj przeciętne wynagrodzenie nauczyciela w placówkach prowadzonych przez organy inne niż JST

Po zatwierdzeniu danych pojawia się komunikat: Operacja zakończona pomyślnie.

okno finanse zakładka przeciętne wynagrodzenie po zapisaniu danych