Data ostatniej aktualizacji: 22.06.2021

Koszty wynagrodzeń pracowników – rejestracja

Zgodnie z rozporządzeniem MEN dane przekazywane są:

  • do dnia 10 stycznia każdego roku kalendarzowego wg. stanu za poprzedni rok kalendarzowy
  • do dnia 10 października każdego roku kalendarzowego wg. stanu za okres styczeń-sierpień.

Instrukcja Merytoryczna – Koszty Wynagrodzeń Pracowników
Z panelu bocznego należy wybrać moduł Dane zbiorcze – Finanse.

okno dane zbiorcze finanse koszty wynagrodzeń

W prawym górnym rogu wybierany rok kalendarzowy, za który wprowadzamy dane.

okno dane zbiorcze finanse koszty wynagrodzeń z zaznaczoną możliwością wyboru roku

Aby rozpocząć wprowadzanie danych należy w prawym górnym rogu kliknąć w przycisk DODAJ.

Widok formularza do wypełnienia z poziomu podmiotów prowadzonych przez JST i Ministrów:

formularz dodaj koszty wynagrodzeń pracowników

Oraz widok formularza z poziomu placówek prowadzonych przez podmioty inne niż JST/Ministrowie:

formularz dodaj koszty wynagrodzeń pracowników

W wierszu Okres sprawozdawczy należy wybrać okres za jaki wprowadza się dane.

formularz dodaj koszty wynagrodzeń pracowników z możliwością wyboru okresu sprawozdania

Po wprowadzeniu danych należy je zapisać poprzez przycisk ZAPISZ.

formularz dodaj koszty wynagrodzeń pracowników z przykładowo wprowadzonymi danymi

Po zatwierdzeniu danych pojawia się komunikat: Operacja zakończona pomyślnie.

okno dane zbiorcze finanse zakładka koszty wynagrodzeń z wprowadzonymi danymi