Data ostatniej aktualizacji: 16.07.2019

Koszty wynagrodzeń pracowników – rejestracja

Zgodnie z rozporządzeniem MEN dane przekazywane są:

  • do dnia 10 stycznia każdego roku kalendarzowego wg. stanu za poprzedni rok kalendarzowy
  • do dnia 10 października każdego roku kalendarzowego wg. stanu za okres styczeń-sierpień.

Instrukcja Merytoryczna – Koszty Wynagrodzeń Pracowników
Z panelu bocznego należy wybrać moduł Dane zbiorcze – Finanse.

W prawym górnym rogu wybierany rok kalendarzowy, za który wprowadzamy dane.

Aby rozpocząć wprowadzanie danych należy w prawym górnym rogu kliknąć w przycisk  https://pomocsio.men.gov.pl/wp-content/uploads/2019/02/word-image-93.png  .

W wierszu Okres sprawozdawczy należy wybrać okres za jaki wprowadza się dane.

Po wprowadzeniu danych należy je zapisać poprzez przycisk  https://pomocsio.men.gov.pl/wp-content/uploads/2019/02/word-image-96.png  .

Po zatwierdzeniu danych pojawia się komunikat  https://pomocsio.men.gov.pl/wp-content/uploads/2019/02/word-image-98.png  .