Data ostatniej aktualizacji: 04.02.2019

DANE ZBIORCZE

INNE – Zakres dostosowania szkoły/placówki do potrzeb osób niepełnosprawnych – rejestracja

Aby wypełnić informacje dotyczące Zakresu dostosowania szkoły/placówki do potrzeb osób niepełnosprawnych należy w bocznym menu wybrać moduł Dane zbiorcze – zakładkę INNE.

Instrukcja Merytoryczna – Informacja o zakresie dostosowania szkoły/placówki do potrzeb osób niepełnosprawnych

Wprowadzenie danych należy zacząć od kliknąć przycisk  https://pomocsio.men.gov.pl/wp-content/uploads/2018/07/word-image-56.png .

Otworzy się okno, w którym należy uzupełnić:

Rok szkolny – dane zaczytane automatycznie po wybraniu w formularzu głównym,

Zakres dostosowania do wybrania opcje:

  • Całkowicie dostosowany
  • Częściowo dostosowany
  • Niedostosowany

Formularz należy zapisać używając przycisku  https://pomocsio.men.gov.pl/wp-content/uploads/2018/06/word-image-15.png .

Po zatwierdzeniu informacji pojawi się komunikat  https://pomocsio.men.gov.pl/wp-content/uploads/2018/06/word-image-17.png .

Wprowadzone dane pojawią się w oknie danych zbiorczych dotyczących Zakresu dostosowania szkoły/placówki do potrzeb osób niepełnosprawnych: