Data ostatniej aktualizacji: 03.02.2020

Dane zbiorcze – Powierzchnia gruntów oraz obiektów budowlanych – rejestracja

Aby wprowadzić powierzchnię gruntów oraz obiektów budowlanych, należy wejść w menu boczne w zakładkę – Dane zbiorcze – Infrastruktura, a w głównym oknie wybrać zakładkę Powierzchnia gruntów – otworzy się formularz Powierzchnia gruntów oraz obiektów budowlanych.

Widoczny rok 2019 zawiera wcześniej zapisane dane.

Dane wg stanu na dzień 31 grudnia danego roku, można rejestrować od dnia 1 grudnia danego roku.

widok okna dane zbiorcze zakładki infrastruktura - powierzchnia gruntów

W panelu dotyczącym powierzchni gruntów oraz obiektów budowlanych należy wykazać wszystkie rodzaje powierzchni gruntu występujące w szkole/placówce, takie jak:

  • Place zabaw,
  • Tereny zielone,
  • Pozostałe tereny,
  • Tereny pod obiektami budowlanymi,
  • Tereny sportowe,

Ponadto należy podać powierzchnię wskazanych gruntów i obiektów budowlanych.

widok formularza dodaj powierzchnię gruntu

Formularz należy zapisać używając przycisku ZAPISZ lub z funkcji  ZAPISZ i DODAJ NASTĘPNY

Po zatwierdzeniu informacji pojawi się komunikat: Operacja zakończona pomyślnie

Wprowadzone dane pojawią się w oknie danych zbiorczych dotyczących powierzchni gruntów oraz obiektów budowlanych wraz z sumą całkowitej powierzchni nieruchomości gruntowej.

widok formularza powierzchnia gruntów oraz obiektów budowlanych z przykładowo wprowadzonymi danymi