Data ostatniej aktualizacji: 26.09.2019

 DANE ZBIORCZE – Poradnia

ORZECZENIA O BRAKU POTRZEBY – rejestracja

Instrukcja Merytoryczna – Orzeczenia o Braku Potrzeby
Wprowadzenie danych dotyczące orzeczeń o braku potrzeby rozpoczyna się kliknięciem w Dane o działalności. Z listy danych zbiorczych wyświetli się okno Dane zbiorcze dotyczące działalności, a następnie w oknie głównym z pośród pięciu zakładek należy wybrać Orzeczenia o braku potrzeby.

okno modułu dane zbiorcze, dane o działalności poradni z zakładki orzeczenia o braku potrzeby

Aby wprowadzić dane dotyczące orzeczeń o braku potrzeby, należy wybrać rok szkolny, następnie kliknąć DODAJ. Wyświetli się formularz informacji o orzeczeniach o braku potrzeby, w którym należy wprowadzić – rodzaje orzeczenia – do wyboru z listy oraz liczbę rodzajów tych orzeczeń.

  • Orzeczenie o braku potrzeby indywidualnego nauczania
  • Orzeczenie o braku potrzeby indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego
  • Orzeczenie o braku potrzeby kształcenia specjalnego
  • Orzeczenie o braku potrzeby zajęć rewalidacyjno-wychowawczych

formularz dodaj informację o orzeczeniach o braku potrzeby

Po uzupełnieniu wszystkich pól należy kliknąć ZAPISZ.

Inną możliwością jest wybranie ZAPISZ i DODAJ NASTĘPNY.

W takim przypadku, konkretny rodzaj orzeczenia zostanie zapisany i automatycznie pojawi się nowy formularz do uzupełniania kolejnych danych.

przykładowo wypełniony formularza dodaj informację o orzeczeniach o braku potrzeby

Po kliknięciu przycisku ZAPISZ pojawi się komunikat: Operacja zakończona pomyślnie

okno po zapisaniu informacji o orzeczeniach o braku potrzeby