Data ostatniej aktualizacji: 26.09.2019

 DANE ZBIORCZE – Poradnia

ORZECZENIA O BRAKU POTRZEBY – rejestracja

Instrukcja Merytoryczna – Orzeczenia o Braku Potrzeby
Wprowadzenie danych dotyczące orzeczeń o braku potrzeby rozpoczyna się kliknięciem w Dane o działalności. Z listy danych zbiorczych wyświetli się okno „Dane zbiorcze dotyczące działalności”, a następnie w oknie głównym z pośród pięciu zakładek należy wybrać „Orzeczenia o braku potrzeby”.

Aby wprowadzić dane dotyczące orzeczeń o braku potrzeby, należy wybrać rok szkolny, następnie kliknąć DODAJ. Wyświetli się formularz informacji o orzeczeniach o braku potrzeby, w którym należy wprowadzić – rodzaje orzeczenia – do wyboru z listy oraz liczbę rodzajów tych orzeczeń.

  • Orzeczenie o braku potrzeby indywidualnego nauczania
  • Orzeczenie o braku potrzeby indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego
  • Orzeczenie o braku potrzeby kształcenia specjalnego
  • Orzeczenie o braku potrzeby zajęć rewalidacyjno-wychowawczych

Po uzupełnieniu wszystkich pól należy kliknąć .

Inną możliwością jest wybranie cid:image001.jpg@01D4817B.D89E71D0 .

W takim przypadku, konkretny rodzaj orzeczenia zostanie zapisany i automatycznie pojawi się nowy formularz do uzupełniania kolejnych danych.

Po kliknięciu przycisku ZAPISZ pojawi się komunikat: .