Rejestracja

Szkoła – Uczeń – dane adresowe – rejestracja

Rejestracja danych adresowych

Formularz miejsca zamieszkania należy uzupełniać tylko w przypadku uczniów faktycznie uczęszczających do szkoły. Jeśli uczeń został zarejestrowany w celu wykazania np. obowiązku szkolnego nie należy wypełniać tego formularza.

Instrukcja Merytoryczna – Miejsce zamieszkania ucznia

Dodanie danych adresowych odbywa się poprzez wybór z menu bocznego: modułu Uczniowie, następnie z Listy Uczniów wybieramy konkretną osobę i przechodzimy do jej danych identyfikacyjnych. W tym miejscu, na dole formularza w polu Dane adresowe należy wybrać przycisk DODAJ aby wprowadzić adres.

Pojawi się dodatkowe okno Dodaj adres, w który należy wypełnić wymagane pola:

  • Kraj
  • Miejscowość

 

W formularzu należy zaznaczyć miejsce zamieszkania ucznia (nie zameldowania). W przypadku uczniów mieszkających w kraju, z rozwijalnych list należy wybrać:

  • Województwo
  • Powiat
  • Gmina
  • Miejscowość

W przypadku uczniów, którzy mieszkają za granicą należy wybrać z listy rozwijalnej Państwo i ręcznie wpisać nazwę miejscowości, w której mieszka uczeń.

Po wprowadzeniu wymaganych danych należy zapisać formularz używając przycisku Zapisz znajdującego się w prawym dolnym rogu aplikacji.

Prawidłowe zapisanie danych skutkuje pojawieniem się informacji u dołu strony: „Operacja zakończona pomyślnie”.