Data ostatniej aktualizacji: 04.02.2019

PORADNIE – DANE ZBIORCZE

KORZYSTAJĄCY I POMOCE – rejestracja

Dane dotyczące działalności poradni w zakresie liczby korzystających i udzielonych pomocy, przekazywane są do dnia 10 października każdego roku kalendarzowego wg. stanu za poprzedni rok szkolny.

Instrukcja Merytoryczna – Korzystający z Pomocy Poradni

Aby rozpocząć wprowadzanie danych liczby korzystających i udzielonych pomocy przez poradnię należy wybrać moduł  https://pomocsio.men.gov.pl/wp-content/uploads/2018/07/word-image-324.png  , a następnie  https://pomocsio.men.gov.pl/wp-content/uploads/2018/11/word-image-57.png  z podanych opcji wybrać zakładkę  .

Aby wprowadzić dane należy kliknąć przycisk  https://pomocsio.men.gov.pl/wp-content/uploads/2018/07/word-image-56.png  ,otworzy się formularz do wypełnienia:

Pole roku szkolnego i Podmiotu zaczytają się automatycznie.

W polu Typ pomocy należy wybrać dostępne opcje:

  • Inna pomoc
  • Pomoc udzielona dzieciom i młodzieży
  • Pomoc udzielona nauczycielom
  • Pomoc udzielona rodzicom

Grupa korzystających i Forma pomocy dzieli się na określone wpisy w zależności od wskazanego Typu pomocy, z rozwijalnej listy należy wybrać poprawny.

Uzupełnić należy również pola: Liczba korzystających i Liczba form pomocy.

Po wybraniu jednego typu pomocy, wypełnieniu pozostałych pól można wybrać opcje ZAPISZ I DODAJ NASTĘPNY, aby sprawniej wprowadzić wszystkie potrzebne dane.

Wypełniony formularz należy zapisać używając przycisku https://pomocsio.men.gov.pl/wp-content/uploads/2018/06/word-image-15.png .

Po zatwierdzeniu informacji pojawi się komunikat  https://pomocsio.men.gov.pl/wp-content/uploads/2018/06/word-image-17.png .

Wprowadzone dane pojawią się w oknie danych zbiorczych dotyczących liczby korzystających i udzielonych pomocy.

W polu Typ pomocy klikając w motyw „strzałki” możliwe jest sortowanie wprowadzonych danych po typie pomocy: