Data ostatniej aktualizacji: 04.02.2019

PORADNIE – DANE ZBIORCZE

KORZYSTAJĄCY I POMOCE – rejestracja

Dane dotyczące działalności poradni w zakresie liczby korzystających i udzielonych pomocy, przekazywane są do dnia 10 października każdego roku kalendarzowego wg. stanu za poprzedni rok szkolny.

Instrukcja Merytoryczna – Korzystający z Pomocy Poradni

Aby rozpocząć wprowadzanie danych liczby korzystających i udzielonych pomocy przez poradnię należy wybrać moduł  Dane Zbiorcze, a następnie  Dane o działalności z podanych opcji wybrać zakładkę Korzystający i pomoce

okno po wybraniu zakładki korzystający i pomoce

Aby wprowadzić dane należy kliknąć przycisk DODAJ, otworzy się formularz do wypełnienia:

formularz dodaj informację o liczbie korzystających i udzielonych pomocy

Pole roku szkolnego i Podmiotu zaczytają się automatycznie.

W polu Typ pomocy należy wybrać dostępne opcje:

  • Inna pomoc
  • Pomoc udzielona dzieciom i młodzieży
  • Pomoc udzielona nauczycielom
  • Pomoc udzielona rodzicom

Grupa korzystających i Forma pomocy dzieli się na określone wpisy w zależności od wskazanego Typu pomocy, z rozwijalnej listy należy wybrać poprawny.

Uzupełnić należy również pola: Liczba korzystających i Liczba form pomocy.

przykładowo wypełniony formularz dodaj informację o liczbie korzystających i udzielonych pomocy z zaznaczonym przyciskiem zapisz i dodaj następny

Po wybraniu jednego typu pomocy, wypełnieniu pozostałych pól można wybrać opcje ZAPISZ I DODAJ NASTĘPNY, aby sprawniej wprowadzić wszystkie potrzebne dane.

Wypełniony formularz należy zapisać używając przycisku ZAPISZ.

Po zatwierdzeniu informacji pojawi się komunikat: Operacja zakończona pomyślnie.

Wprowadzone dane pojawią się w oknie danych zbiorczych dotyczących liczby korzystających i udzielonych pomocy.

widok okna z widokiem wprowadzonych danych liczba korzystających i udzielonych pomocy

W polu Typ pomocy klikając w motyw strzałki widok okna z zaznaczoną możliwością wyboru według typu udzielonej pomocy możliwe jest sortowanie wprowadzonych danych po typie pomocy: widok okna wybrane dane według typów udzielonej pomocy