Data ostatniej aktualizacji: 12.03.2020

Moduł: DANE ZBIORCZE

POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA – rejestracja

Wprowadzenie danych o pomocy psychologiczno-pedagogicznej rozpoczyna się po kliknięciu Dane o działalności. Z listy danych zbiorczych wyświetli się okno „Dane zbiorcze dotyczące działalności podmiotów”, w którym należy wybrać Poradnie.

Następnie należy wybrać POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA.

Żeby wprowadzić dane dotyczące pomocy psychologiczno-pedagogicznej, należy wybrać rok szkolny, następnie kliknąć DODAJ.

Wyświetli się formularz rejestracji liczby pomocy psychologiczno-pedagogicznej w poradni w ramach rodzaju pomocy oraz grupy wiekowej.

Należy wypełnić pola wymagane:

Rodzaj pomocy

 • Ćwiczenia rehabilitacyjne
 • Inne zajęcia o charakterze terapeutycznym
 • Psychoterapia
 • Socjoterapia
 • Terapia logopedyczna
 • Terapia pedagogiczna, w tym zajęcia korekcyjno-kompensacyjne
 • Terapia psychologiczna
 • Zajęcia grupowe aktywizujące do wyboru kierunku kształcenia i zawodu
 • Zajęcia z zakresu profilaktyki uzależnień
 • Zajęcia związane z trudnościami adaptacyjnymi

Grupa wiekowa

 • Dziecko do 3 roku życia
 • Dziecko w wieku uprawniającym do objęcia wychowaniem przedszkolnym
 • Dziecko objęte rocznym, obowiązkowym przygotowaniem przedszkolnym
 • Uczeń szkoły
 • Inna osoba

W przypadku wyboru grupy wiekowej „Uczeń szkoły” dodatkowo pojawi się do wyboru

 • Typ szkoły
 • Klasa

Następnie należy wprowadzić liczbę pomocy.

Po uzupełnieniu wszystkich pól należy kliknąć

Inną możliwością jest wybranie cid:image001.jpg@01D4817B.D89E71D0

W takim przypadku, konkretna pomoc psychologiczno-pedagogiczna zostanie zapisana i automatycznie pojawi się nowy formularz do uzupełniania danych.

Po kliknięciu przycisku ZAPISZ pojawi się komunikat: