Data ostatniej aktualizacji: 12.03.2020

Moduł: DANE ZBIORCZE

POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA – rejestracja

Wprowadzenie danych o pomocy psychologiczno-pedagogicznej rozpoczyna się po kliknięciu Dane o działalności.

Z listy danych zbiorczych wyświetli się okno Dane zbiorcze dotyczące działalności podmiotów, w którym należy wybrać Poradnie.

widok okna dane o działalności z wybraną zakładką poradnie

Następnie należy wybrać POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA.

okno z zaznaczoną zakładką pomoc psychologiczno-pedagogiczna

Żeby wprowadzić dane dotyczące pomocy psychologiczno-pedagogicznej, należy wybrać rok szkolny, następnie kliknąć DODAJ.

okno zakładki pomoc psychologiczno-pedagogiczna z widocznym przyciskiem dodaj

Wyświetli się formularz rejestracji liczby pomocy psychologiczno-pedagogicznej w poradni w ramach rodzaju pomocy oraz grupy wiekowej.

formularz dodaj liczbę pomocy psychologiczno-pedagogicznych w poradni

Należy wypełnić pola wymagane:

Rodzaj pomocy

 • Ćwiczenia rehabilitacyjne
 • Inne zajęcia o charakterze terapeutycznym
 • Psychoterapia
 • Socjoterapia
 • Terapia logopedyczna
 • Terapia pedagogiczna, w tym zajęcia korekcyjno-kompensacyjne
 • Terapia psychologiczna
 • Zajęcia grupowe aktywizujące do wyboru kierunku kształcenia i zawodu
 • Zajęcia z zakresu profilaktyki uzależnień
 • Zajęcia związane z trudnościami adaptacyjnymi

Grupa wiekowa

 • Dziecko do 3 roku życia
 • Dziecko w wieku uprawniającym do objęcia wychowaniem przedszkolnym
 • Dziecko objęte rocznym, obowiązkowym przygotowaniem przedszkolnym
 • Uczeń szkoły
 • Inna osoba

W przypadku wyboru grupy wiekowej „Uczeń szkoły” dodatkowo pojawi się do wyboru

 • Typ szkoły
 • Klasa

Następnie należy wprowadzić liczbę pomocy.

okno z przykładowo wypełnionym formularzem liczby pomocy psychologiczno-pedagogicznych w poradni

Po uzupełnieniu wszystkich pól należy kliknąć ZAPISZ

Inną możliwością jest wybranie ZAPISZ i DODAJ NASTĘPNY

W takim przypadku, konkretna pomoc psychologiczno-pedagogiczna zostanie zapisana i automatycznie pojawi się nowy formularz do uzupełniania danych.

Po kliknięciu przycisku ZAPISZ pojawi się komunikat: Operacja zakończona pomyślnie