Data ostatniej aktualizacji: 02.09.2019

Poradnia – diagnozy – rejestracja

W tym formularzu należy wprowadzić informacje o diagnozach wydanych przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną lub poradnię specjalistyczną.

Aby wypełnić te informacje należy wejść w boczne menu i wybrać moduł  przycisk moduł dane zbiorcze  z podanych opcji wybrać zakładkę  przycisk dane o działalności , następnie wybrać zakładkę Poradnie oraz kartę przycisk diagnozy .

okno po wybraniu modułu diagnozy

W celu zarejestrowania nowej grupy diagnoz należy kliknąć przycisk DODAJ     przycisk dodaj , który znajduje się w prawym górnym rogu okna przy placówce, dla której chcemy wprowadzić odpowiednie dane.

okno zakładki diagnozy z zaznaczonym przyciskiem dodaj

Po wejściu w przycisk Dodaj pojawi się okno, w którym należy uzupełnić wymagane dane:

 • Rodzaj diagnozy:
 • Lekarska,
 • Logopedyczna,
 • Pedagogiczna,
 • Psychologiczna,
 • Rehabilitanta,
 • Związana z wyborem kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniem kształcenia i kariery zawodowej.
 • Grupa wiekowa:
 • Dziecko do 3 roku życia,
 • Dziecko w wieku uprawniającym do objęcia wychowaniem przedszkolnym,
 • Dziecko objęte rocznym, obowiązkowym przygotowaniem przedszkolnym,
 • Uczeń szkoły,
 • Inna osoba.
 • Liczba.

formularz wprowadzania diagnoz

W przypadku wyboru rodzaju diagnozy, a następnie grupy wiekowej UCZEŃ SZKOŁY automatycznie pojawia się pole TYP SZKOŁY i KLASA.

formularz wprowadzania liczby diagnoz po wybraniu grupy wiekowej możliwość wyboru typu szkoły

Po zapisaniu danych korzystając z przycisku ZAPISZ na dole pojawi się komunikat:

widok komunikatu operacja zakończona pomyślnie .

Inną możliwością może być wybranie opcji przycisk zapisz i dodaj następny . Wtedy konkretna grupa diagnoz zostanie zapiana i automatycznie pojawi się nowy formularz, w którym można uzupełnić kolejną grupę diagnoz.

okno po zapisaniu diagnoz