Data ostatniej aktualizacji: 28.10.2019

Szkoła Nauczyciele – Planowany awans zawodowy – rejestracja

Aby dodać planowanie awansu zawodowego nauczyciela, należy wejść w moduł nauczyciele, który znajduje się po lewej stronie systemu, a następnie z listy rozwijalnej lista nauczycieliwybrać nauczyciela, któremu dane będą wprowadzane. Następnie wejść w kartę Awans zawodowy. okno z widokiem na wybranego nauczyciela z listy któremu należy wprowadzić planowany awans zawodowy

Formularz planowania awansu zawodowego jest dostępny w przypadku nauczycieli, którzy posiadają wprowadzony stopień awansu, który posiada opcję planowania awansu.

okno z widokiem na aktywny przycisk dotyczący wprowadzenia planowanego awansu zawodowego

Należy kliknąć w przycisk DODAJ PLANOWANY AWANS ZAWODOWY dodaj planowany awans zawodowy . Otworzy się okno do wprowadzenia danych:

  • Obecny stopień awansu zawodowego – pole automatycznie wypełnione danymi wprowadzonego stopnia awansu
  • Data rozpoczęcia stażu – należy wskazać odpowiednią z wyświetlanego kalendarza
  • Złożenie wniosku o rozpoczęcie postępowania kwalifikacyjnego lub egzaminacyjnego w terminie do: – jeśli nauczyciel będzie składać deklarację o przystąpieniu do postępowania kwalifikacyjnego lub egzaminacyjnego również te informacje powinny być umieszczone w formularzu.

okno z widokiem na formularz wprowadzenia danych dotyczących planowanego awansu zawodowego

Po wprowadzeniu danych, formularz należy zapisać za pomocą przycisku   zapisz   .

Po kliknięciu przycisku ZAPISZ pojawi się komunikat:   operacja zakończona pomyślnie .

Dane zostaną zapisane w systemie:

okno z widokiem na zapisane dane planowania awansu zawodowego