Data ostatniej aktualizacji: 28.10.2019

SZKOŁA – Nauczyciel – Planowany awans zawodowy – rejestracja

Aby dodać planowanie awansu zawodowego nauczyciela, należy wejść w moduł https://pomocsio.men.gov.pl/wp-content/uploads/2018/07/word-image-177.png, który znajduje się po lewej stronie systemu, a następnie z listy rozwijalnej https://pomocsio.men.gov.pl/wp-content/uploads/2018/07/word-image-179.pngwybrać nauczyciela, któremu dane będą wprowadzane. Następnie wejść w kartę Awans zawodowy.

Formularz planowania awansu zawodowego jest dostępny w przypadku nauczycieli, którzy posiadają wprowadzony stopień awansu, który posiada opcję planowania awansu.

Należy kliknąć w przycisk DODAJ PLANOWANY AWANS ZAWODOWY . Otworzy się okno do wprowadzenia danych:

  • Obecny stopień awansu zawodowego – pole automatycznie wypełnione danymi wprowadzonego stopnia awansu
  • Data rozpoczęcia stażu – należy wskazać odpowiednią z wyświetlanego kalendarza
  • Złożenie wniosku o rozpoczęcie postępowania kwalifikacyjnego lub egzaminacyjnego w terminie do: – jeśli nauczyciel będzie składać deklarację o przystąpieniu do postępowania kwalifikacyjnego lub egzaminacyjnego również te informacje powinny być umieszczone w formularzu.

Po wprowadzeniu danych, formularz należy zapisać za pomocą przycisku   https://pomocsio.men.gov.pl/wp-content/uploads/2018/07/word-image-58.png   .

Po kliknięciu przycisku ZAPISZ pojawi się komunikat:   https://pomocsio.men.gov.pl/wp-content/uploads/2018/07/word-image-60.png .

Dane zostaną zapisane w systemie: