Rejestracja

DANE ZBIORCZE

Wyposażenie – rejestracja

Urządzenia rekreacyjno-sportowe

W formularzu należy wykazać rodzaj i liczbę urządzeń rekreacyjno-sportowych dostępnych w szkole/placówce oświatowej.

Aby rozpocząć wprowadzanie wyposażenia w systemie SIO należy wejść w moduł następnie C:\Users\remigiusz.rybacki\Desktop\Przechwytywanie005.PNG i .

C:\Users\remigiusz.rybacki\Desktop\Przechwytywanie001.PNG

Po wybraniu zakładki wyświetli się formularz, w którym należy kliknąć https://pomocsio.men.gov.pl/wp-content/uploads/2018/07/word-image-56.png .

C:\Users\remigiusz.rybacki\Desktop\Przechwytywanie002.PNG

Dostępne rodzaje urządzeń to:

  • ścianka wspinaczkowa,
  • strzelnica,
  • tor przeszkód,
  • urządzenie do sportów wrotkarskich,
  • inne.

Następnie, wybrać rodzaj urządzenia z rozwijalnej listy i wpisać liczbę urządzeń danego typu.

C:\Users\remigiusz.rybacki\Desktop\Przechwytywanie003.PNG

Formularz należy zapisać używając przycisku https://pomocsio.men.gov.pl/wp-content/uploads/2018/06/word-image-15.png lub funkcji , aby kontynuować wprowadzanie danych.

Po zatwierdzeniu informacji pojawi się komunikat https://pomocsio.men.gov.pl/wp-content/uploads/2018/06/word-image-17.png

Każde z posiadanych urządzeń należy dodać kolejno, powtarzając powyżej opisaną operację.