Data ostatniej aktualizacji: 13.03.2020

DANE ZBIORCZE

Wyposażenie – rejestracja

W formularzu należy wykazać rodzaj i liczbę:

 • urządzeń rekreacyjno-sportowych,
 • pomocy dydaktycznych,
 • sprzętu dydaktycznego dostępnych w szkole/placówce oświatowej

oraz

 • informację o korzystaniu z dziennika elektronicznego w danym roku kalendarzowym.

Aby rozpocząć wprowadzanie wyposażenia w systemie SIO należy wejść w moduł następnie C:\Users\remigiusz.rybacki\Desktop\Przechwytywanie005.PNG i .

Aby wprowadzić dane należy kliknąć przycisk https://pomocsio.men.gov.pl/wp-content/uploads/2018/07/word-image-56.png .

Następnie, trzeba wybrać rodzaj urządzenia/pomocy/sprzętu z rozwijalnej listy i wpisać ich liczbę.

C:\Users\remigiusz.rybacki\Desktop\Przechwytywanie003.PNG

Dostępne rodzaje urządzeń to:

 • ścianka wspinaczkowa,
 • strzelnica,
 • tor przeszkód,
 • urządzenie do sportów wrotkarskich,
 • inne.

Dostępne rodzaje pomocy dydaktycznych to:

 • kamery wideo
 • magnetofony stereofoniczne do nagrań z mikrofonem stereofonicznym
 • magnetofony przenośne do nauki języków obcych z możliwością podłączenia kilku par słuch
 • odtwarzacze DVD
 • telewizory z przekątną ekranu co najmniej 28″
 • projektory multimedialne
 • prenumerowane tytuły dzienników i czasopism
 • tablice interaktywne, w tym tablice multimedialne
 • licencje do elektronicznych platform edukacyjnych
 • licencje do e-podręczników
 • drukarki wielofunkcyjne
 • drukarki 3D
 • interaktywne monitory dotykowe o przekątnej ekranu co najmniej 55 cali
 • tablety
 • inne mobilne urządzenia mające funkcję komputera (posiadające system operacyjny).

Dostępne rodzaje sprzętu diagnostycznego to:

 • Urządzenia do konsultacji i treningów metodą Tomatisa
 • Platformy do badań zmysłów
 • Cyfrowe korektory mowy

Formularz należy zapisać używając przycisku https://pomocsio.men.gov.pl/wp-content/uploads/2018/06/word-image-15.png lub funkcji , aby kontynuować wprowadzanie danych.

Po zatwierdzeniu informacji pojawi się komunikat https://pomocsio.men.gov.pl/wp-content/uploads/2018/06/word-image-17.png

Każdy z rodzajów należy dodać kolejno, powtarzając powyżej opisaną operację.

Aby wykazać Informację o korzystaniu z dziennika elektronicznego należy kliknąć przycisk i zaznaczyć opcję TAK lub NIE:

 

Po zaznaczeniu odpowiedniego wariantu należy zapisać dane.

Pojawi się komunikat  https://pomocsio.men.gov.pl/wp-content/uploads/2018/06/word-image-29.png i dane zostaną zapisane.