Data ostatniej aktualizacji: 13.03.2020

DANE ZBIORCZE

Wyposażenie – rejestracja

W formularzu należy wykazać rodzaj i liczbę:

 • urządzeń rekreacyjno-sportowych,
 • pomocy dydaktycznych,
 • sprzętu dydaktycznego dostępnych w szkole/placówce oświatowej

oraz

 • informację o korzystaniu z dziennika elektronicznego w danym roku kalendarzowym.

Aby rozpocząć wprowadzanie wyposażenia w systemie SIO należy wejść w moduł moduł dane zbiorcze następnie moduł infrastruktura i zakładka wyposażenie .

widok okna dane zbiorcze infrastruktura zakładka wyposażenie z zaznaczoną możliwością wyboru roku

Aby wprowadzić dane należy kliknąć przycisk przycisk dodaj .

Następnie, trzeba wybrać rodzaj urządzenia/pomocy/sprzętu z rozwijalnej listy i wpisać ich liczbę.

widok formularza dodaj urządzenie

Dostępne rodzaje urządzeń to:

 • ścianka wspinaczkowa,
 • strzelnica,
 • tor przeszkód,
 • urządzenie do sportów wrotkarskich,
 • inne.

widok formularza dodaj rodzaj pomocy dydaktycznej

Dostępne rodzaje pomocy dydaktycznych to:

 • kamery wideo
 • magnetofony stereofoniczne do nagrań z mikrofonem stereofonicznym
 • magnetofony przenośne do nauki języków obcych z możliwością podłączenia kilku par słuch
 • odtwarzacze DVD
 • telewizory z przekątną ekranu co najmniej 28″
 • projektory multimedialne
 • prenumerowane tytuły dzienników i czasopism
 • tablice interaktywne, w tym tablice multimedialne
 • licencje do elektronicznych platform edukacyjnych
 • licencje do e-podręczników
 • drukarki wielofunkcyjne
 • drukarki 3D
 • interaktywne monitory dotykowe o przekątnej ekranu co najmniej 55 cali
 • tablety
 • inne mobilne urządzenia mające funkcję komputera (posiadające system operacyjny).

widok formularza rodzaj sprzętu diagnostycznego

Dostępne rodzaje sprzętu diagnostycznego to:

 • Urządzenia do konsultacji i treningów metodą Tomatisa
 • Platformy do badań zmysłów
 • Cyfrowe korektory mowy

Formularz należy zapisać używając przycisku przycisk zapisz lub funkcji przycisk zapisz i dodaj następny , aby kontynuować wprowadzanie danych.

Po zatwierdzeniu informacji pojawi się komunikat widok komunikatu operacja zakończona pomyślnie

Każdy z rodzajów należy dodać kolejno, powtarzając powyżej opisaną operację.

Aby wykazać Informację o korzystaniu z dziennika elektronicznego należy kliknąć przycisk przycisk dodaj i zaznaczyć opcję TAK lub NIE:

widok formularza dodaj informację o korzystaniu z dziennika elektronicznego

Po zaznaczeniu odpowiedniego wariantu należy zapisać dane.

Pojawi się komunikat  widok komunikatu operacja zakończona pomyślnie i dane zostaną zapisane.