Data ostatniej aktualizacji: 18.07.2018

DANE ZBIORCZE

Obiekty sportowe niebędące w dyspozycji szkoły – rejestracja

Należy uzupełnić dane odnośnie rodzaju i liczby obiektów sportowych niebędących w dyspozycji szkoły/placówki, z których korzystali uczniowie w poprzednim roku szkolnym. W zespołach szkół, czy jednostkach złożonych dane dotyczące tych obiektów wprowadzamy z poziomu podmiotu nadrzędnego.

Instrukcja Merytoryczna – Infrastruktura Obiekty Sportowe Niebedące…

Aby dodać informację dotyczące obiektów sportowych niebędących w dyspozycji szkoły należy w menu bocznym wybrać moduł i następnie zakładkę

Po kliknięciu przycisku https://pomocsio.men.gov.pl/wp-content/uploads/2018/06/word-image-11.png pojawi się okno, w którym należy uzupełnić dane.

Wprowadzanie obiektów rozpoczyna się od wybrania Rodzaju obiektu. Z rozwijalnej listy dostępne są opcje:

 • Baseny olimpijskie o wymiarach 50m x 25m lub o powierzchni równej albo większej niż 1250
 • Baseny pływackie typu sportowego o wymiarach 25m x 12.5m lub o powierzchni równej albo większej niż 312.5 i mniejszej niż 400
 • Baseny pływackie typu sportowego o wymiarach 25m x 16m lub o powierzchni równej lub większej niż 400 i mniejszej niż 1250
 • Baseny szkoleniowo-rekreacyjne o wymiarach 16.67m x 8.5m lub o powierzchni równej albo większej niż 141.7 i mniejszej niż 312.5
 • Bieżnie okólne
 • Bieżnie proste
 • Boiska do baseballa/softballa
 • Boiska do hokeja na trawie
 • Boiska do koszykówki
 • Boiska do piłki nożnej
 • Boiska do piłki ręcznej
 • Boiska do rugby
 • Boiska do siatkówki
 • Boiska do siatkówki plażowej
 • Boiska uniwersalne/wielozadaniowe
 • Hale sportowe o wymiarach 44m x 22m i większych
 • Hale sportowe o wymiarach mniejszych niż 44m x 22m do 36m x 18m albo o powierzchni mniejszej niż 968 i równej lub większej 648
 • Inne urządzenia sportowe
 • Korty tenisowe
 • Rzutnie
 • Sale gimnastyczne o wymiarach mniejszych niż 24m x 12m do 18m x 9m lub o powierzchni mniejszej niż 288 i równej lub większej niż 162
 • Sale gimnastyczne o wymiarach mniejszych niż 36m x 18m do 24m x 12m lub o powierzchni mniejszej niż 648 i równej lub większej niż 288
 • Sale o powierzchni mniejszej niż 162
 • Skocznie
 • Strzelnice
 • Ścianki wspinaczkowe
 • Tory przeszkód
 • Urządzenia do sportów wrotkarskich

Następnie należy określić liczbę obiektów danego rodzaju.

Formularz należy zapisać używając przycisku  https://pomocsio.men.gov.pl/wp-content/uploads/2018/06/word-image-15.png  lub funkcji  , aby kontynuować wprowadzanie danych.

Zapisanie danych zostanie potwierdzone komunikatem na dole strony:

https://pomocsio.men.gov.pl/wp-content/uploads/2018/07/word-image-190.png .