Przypisanie ucznia do oddziału dodatkowego

Data ostatniej aktualizacji: 02.09.2019

Poradnia – Uczniowie – Przypisanie ucznia do oddziału dodatkowego

Aby móc przypisać ucznia do oddziału dodatkowego należy najpierw zarejestrować dany oddział w module moduł oddziały dodatkowe .

Ucznia można przypisać do oddziału po wejściu w moduł moduł uczniowie i kliknięciu na konkretnego ucznia.

Widok z listy uczniów z zaznaczonym wybranym wpisem ucznia

Wyświetli się podgląd szczegółów wybranego ucznia. Należy wejść w Przypisania.

Widok na podgląd szczegółów wybranego ucznia z zaznaczoną zakładką przypisania Widok na podgląd szczegółów wybranego ucznia z zaznaczoną zakładką przypisania oraz przyciskiem dodaj

Z tego miejsca można:

 • przypisać ucznia do oddziału w aktualnym roku szkolnym,
 • zmodyfikować przypisanie ucznia w oddziale,
 • przypisać ucznia do oddziału, do którego uczęszczał w poprzednich latach szkolnych,
 • wprowadzić informacje o zakończeniu nauki w danym oddziale.

Po kliknięciu DODAJ otworzy się okno:

Okno formularza przypisania do oddziału dodatkowego

Należy wybrać:

 • rok szkolny,
 • typ oddziału:

pole do wskazania typu oddziału

 • oddział, do którego zostanie przypisany uczeń (widoczne będą tylko oddziały zarejestrowane na rok szkolny, który został wybrany),
 • datę rozpoczęcia uczęszczania do oddziału,
 • opcjonalnie można od razu również wprowadzić datę zakończenia uczęszczania do oddziału.

Wypełniony formularz należy wysłać za pomocą przycisku ZAPISZ. Poprawne przypisanie ucznia do oddziału zostanie potwierdzone komunikatem: Operacja zakończona pomyślnie.

Przypisanie będzie widoczne w podglądzie szczegółów:

Widok na przypisanie ucznia do wskazanego oddziału

Zakończenie przypisania do oddziału

Aby zakończyć przypisanie ucznia do oddziału należy kliknąć menu opcja menu , następnie MODYFIKUJ znajdujące się po prawej stronie w przypisaniu do oddziału. Z opcji należy korzystać w przypadku, gdy uczeń zakończy naukę w danym oddziale.

Widok na przypisanie ucznia z zaznaczoną opcją modyfikuj

Aby zakończyć przypisanie należy wpisać datę zakończenia uczęszczania i kliknąć ZAPISZ

Widok na formularz przypisania do oddziału z wykazaniem daty zakończenia

Poprawne zakończenie przypisania ucznia do oddziału zostanie potwierdzone komunikatem: Operacja zakończona pomyślnie.

Modyfikacja przypisania do oddziału

W przypadku, gdy przypisując ucznia do oddziału został popełniony błąd, można go poprawić. W takim przypadku należy kliknąć menu opcja menu znajdujące się po prawej stronie w przypisaniu do oddziału, które chcemy zmodyfikować. Z rozwiniętego menu należy wybrać opcję MODYFIKUJ.

Widok na przypisanie ucznia z zaznaczoną opcją modyfikuj

W oknie, które się otworzy można zmienić informacje związane z:

 • datą rozpoczęcia uczęszczania do oddziału,
 • datą zakończenia uczęszczania do oddziału.

Widok na formularz przypisania do oddziału z wykazaniem dat

Po uzupełnieniu formularza należy kliknąć ZAPISZ. Poprawna modyfikacja zostanie potwierdzona komunikatem: Operacja zakończona pomyślnie. 

Usunięcie przypisania do oddziału

Z funkcji należy skorzystać jeśli uczeń został przypisany do błędnego oddziału. W przeciwnym wypadku należy skorzystać z funkcji USUŃ lub MODYFIKUJ.

Widok na przypisanie ucznia z zaznaczoną opcją usuń

Okno z pytaniem czy na pewno usunąć wybrane przypisanie i przyciskiem potwierdź
Usunięcie przypisania do oddziału należy zaakceptować za pomocą przycisku POTWIERDŹ. Poprawne usunięcie ucznia z oddziału zostanie potwierdzone komunikatem: Operacja zakończona pomyślnie.