Przypisanie ucznia do oddziału dodatkowego

Data ostatniej aktualizacji: 02.09.2019

Poradnia – Uczniowie – Przypisanie ucznia do oddziału dodatkowego

Aby móc przypisać ucznia do oddziału dodatkowego należy najpierw zarejestrować dany oddział w module .

Ucznia można przypisać do oddziału po wejściu w moduł i kliknięciu na konkretnego ucznia.

Wyświetli się podgląd szczegółów wybranego ucznia. Należy wejść w Przypisania.

Z tego miejsca można:

 • przypisać ucznia do oddziału w aktualnym roku szkolnym,
 • zmodyfikować przypisanie ucznia w oddziale,
 • przypisać ucznia do oddziału, do którego uczęszczał w poprzednich latach szkolnych,
 • wprowadzić informacje o zakończeniu nauki w danym oddziale.

Po kliknięciu otworzy się okno:

Należy wybrać:

 • rok szkolny,
 • typ oddziału:

 • oddział, do którego zostanie przypisany uczeń (widoczne będą tylko oddziały zarejestrowane na rok szkolny, który został wybrany),
 • datę rozpoczęcia uczęszczania do oddziału,
 • opcjonalnie można od razu również wprowadzić datę zakończenia uczęszczania do oddziału.

Wypełniony formularz należy wysłać za pomocą przycisku . Poprawne przypisanie ucznia do oddziału zostanie potwierdzone komunikatem .

Przypisanie będzie widoczne w podglądzie szczegółów:

Zakończenie przypisania do oddziału

Aby zakończyć przypisanie ucznia do oddziału należy kliknąć menu http://pomocsio.men.gov.pl/wp-content/uploads/2016/09/word-image-1981.png , następnie w znajdujące się po prawej stronie w przypisaniu do oddziału. Z opcji należy korzystać w przypadku, gdy uczeń zakończy naukę w danym oddziale.

Aby zakończyć naukę należy wpisać datę zakończenia uczęszczania i kliknąć .

Poprawne zakończenie przypisania ucznia do oddziału zostanie potwierdzone komunikatem .

Modyfikacja przypisania do oddziału

W przypadku, gdy przypisując ucznia do oddziału został popełniony błąd, można go poprawić. W takim przypadku należy kliknąć menu http://pomocsio.men.gov.pl/wp-content/uploads/2016/09/word-image-1514.png znajdujące się po prawej stronie w przypisaniu do oddziału, które chcemy zmodyfikować. Z rozwiniętego menu należy wybrać opcję .

W oknie, które się otworzy można zmienić informacje związane z:

 • datą rozpoczęcia uczęszczania do oddziału,
 • datą zakończenia uczęszczania do oddziału.

Po uzupełnieniu formularza należy kliknąć . Poprawna modyfikacja zostanie potwierdzona komunikatem .

Usunięcie przypisania do oddziału

Z funkcji należy skorzystać jeśli uczeń został przypisany do błędnego oddziału. W przeciwnym wypadku należy skorzystać z funkcji zakończ lub modyfikuj.


Usunięcie przypisania do oddziału należy zaakceptować za pomocą przycisku . Poprawne usunięcie ucznia z oddziału zostanie potwierdzone komunikatem .