Przekazywanie szkoły/placówki

Data ostatniej aktualizacji: 02.12.2019

Przekazywanie szkoły/placówki

Przekazanie szkoły/placówki oświatowej odbywa się na podstawie poniższego schematu:

 1. JST/Minister ma możliwość przekazania wybranej placówki poprzez wskazanie nowego organu rejestrującego.
 2. Nowy organ rejestrujący musi zaakceptować bądź odrzucić przekazanie placówki.
 3. W przypadku akceptacji przekazania placówki

a) Przekazanie pomiędzy JST a Ministerstwem – zostanie wysłany wniosek do GUS.

b) Przekazanie pomiędzy dwoma JST procedura przekazania zostaje zakończona.

 1. W przypadku odrzucenia przekazania przez JST/Ministra lub GUS, jednostka z której przekazano placówkę musi zaakceptować odrzucenie przekazania. Po wyjaśnieniu powodu odrzucenia przekazania przez nowy organ rejestrujący lub GUS można ponownie rozpocząć proces przekazywania placówki.

UWAGA! Szkoła/placówka nie może być przekazywana z JST do organu prowadzącego innego niż JST/Minister np. stowarzyszenia, fundacji czy osoby fizycznej. W przypadku przekazania placówki prowadzonej przez JST do prowadzenia przez organ prowadzący inny niż JST/Minister należy najpierw zlikwidować placówkę, a następnie zarejestrować ją na nowo z nowym sposobem ewidencjonowania.

Aby rozpocząć przekazywanie szkoły/placówki należy wejść w boczne Menu i wybrać zakładkę podmiot , następnie lista podmiotów .

okno z widokiem na Listę podmiotów

Następnie z listy placówek należy wybrać placówkę, która będzie przekazywana. W prawym górnym rogu należy kliknąć w przycisk menu i następnie z listy wybrać Przekaż do innego JST/Ministerstwa.

okno z widokiem na wybraną placówkę z oznaczonym w prawym górnym rogu menu oraz funkcją Przekaż do innego JST Ministerstwa

Po kliknięciu Przekaż do innego JST/Ministerstwa pojawi się okno, w którym należy podać nowy Organ prowadzący/rejestrujący oraz datę przekazania.

okno z widokiem na funkcję przekaż podmiot do innego JST Ministerstwa

W kolejnym kroku należy kliknąć w znak przycisk lupa i pojawi się okno, w którym należy wyszukać organ, któremu przekazuje się szkołę/placówkę. Nowy organ najlepiej wyszukać po numerze REGON.

okno z widokiem na wybór nowego organu prowadzącego rejestrującego

Wybrany w wyszukiwarce nowy organ prowadzący/rejestrujący zostanie wstawiony do formularza przekazania placówki..

Potem należy wybrać z kalendarza Datę przekazania.

okno z widokiem na funkcję przekaż podmiot do innego JST Ministerstwa z oznaczonym w lewym dolnym rogu kalendarzem

okno z widokiem na funkcję przekaż podmiot innego JST Ministerstwa z uzupełnionymi wierszami

Po wprowadzeniu danych należy kliknąć w przycisk przekaż .

Pojawi się poniższe okno:

okno z widokiem na potwierdzenie przekazania placówki do innego JST Ministerstwa

W celu kontynuowania Przekazywania szkoły/placówki należy kliknąć w przycisk przekaż lub w przypadku rezygnacji w przycisk anuluj .

Po zatwierdzeniu informacji pojawi się komunikat  widok komunikatu operacja zakończona pomyślnie .

Lista placówek przekazanych i będących w trakcie procesu przekazywania widoczna jest w Module podmiot – zakładka przekazywanie placówek . Placówka w trakcie przekazywania lub placówka przekazana nie są widoczne na Liście podmiotów w module Podmiot.

Po przekazaniu szkoły placówki będzie widniała ze statusem: Oczekuje na akceptację.

okno z widokiem na zakładkę podmioty przekazywane

Wycofanie przekazanej szkoły/placówki

Po kliknięciu opcji „Przekaż”, a przed zaakceptowaniem lub odrzuceniem przekazania przez nowy organ prowadzący/rejestrujący, organ przekazujący może zrezygnować z przekazania szkoły/placówki poprzez Wycofanie przekazania.

Aby dokonać wycofania przekazania należy wybrać podmiot , a następnie przekazywanie placówek .

okno z widokiem na zakładkę Podmioty przekazywane

W menu przycisk menu dostępnym przy podmiocie należy z listy wybrać Wycofaj przekazanie.

okno z widokiem na zakładkę podmioty przekazywane z oznaczoną w prawym górnym rogu funkcją wycofaj przekazywanie

Pojawi się poniższe okno:

okno z widokiem na potwierdzenie wycofania przekazania placówki do innego JST Ministerstwa

W celu kontynuowania Wycofania przekazania należy kliknąć w przycisk wycofaj lub w przypadku rezygnacji w przycisk anuluj .

Po zatwierdzeniu informacji pojawi się komunikat  widok komunikatu operacja zakończona pomyślnie .

Placówka ponownie pojawi się na Liście Podmiotów. Nie będzie widoczna na liście placówek przekazywanych.

Akceptacja przejmowanej szkoły/placówki

Aby rozpocząć akceptację przejmowanej szkoły/placówki nowy organ prowadzący z menu musi wybrać Podmiot , a następnie przekazywanie placówek .

okno z widokiem na zakładkę podmioty przekazywane

W menu przycisk menu dostępnym przy przekazywanej szkole/placówce należy wybrać Zaakceptuj przekazanie.

okno z widokiem na podmioty przekazywane z zaznaczoną w prawym górnym rogu funkcją zaakceptuj przekazanie

Pojawi się poniższe okno:

okno z widokiem na zaakceptowanie przekazania placówki z innego JST Ministerstwa

W celu kontynuowania akceptacji należy kliknąć w przycisk zaakceptuj lub w przypadku rezygnacji w przycisk anukuj .

Po zatwierdzeniu informacji pojawi się komunikat  widok komunikatu operacja zakończona pomyślnie .

Widok listy przekazywanych placówek po zakończonej operacji:

okno z widokiem na zakładkę podmioty przekazywane

Nowa placówka po akceptacji przekazania pojawi się na Liście podmiotów

W JST przekazującym status przy Przekazywanej szkole/placówce zmieni się na Zakończone.

okno z widokiem na wycinek z placówką ze statusem zakończone

Odrzucenie przejmowanej szkoły/placówki

Aby odrzucić przekazanie szkoły/placówki nowy organ prowadzący/rejestrujący musi wejść do modułu podmiot , a następnie przekazywanie placówek .

okno z widokiem na zakładkę podmioty przekazywane

Przy placówce/szkole należy kliknąć w przycisk menu i z listy wybrać Odrzuć.

okno z widokiem na podmioty przekazywane z oznaczoną w prawym górnym rogiem funkcją odrzuć

Pojawi się poniższe okno:

okno z widokiem na potwierdzenie odrzucenia przekazanej placówki z innego JST Ministerstwa

W celu kontynuowania odrzucenia placówki/szkoły należy kliknąć w przycisk odrzuć lub w przypadku rezygnacji w przycisk anuluj .

Po zatwierdzeniu informacji pojawi się komunikat  widok komunikatu operacja zakończona pomyślnie .

Widok po zakończonej operacji:

okno z widokiem na podmioty przekazywane

W JST przekazującym status przy Przekazywanej szkole/placówce zmieni się na Odrzucone przez JST/Ministerstwo.

okno z widokiem na wycinek z oznaczoną placówką ze statusem odrzucone przez JST Ministerwstwo

Aby w organie, który rozpoczął przekazywanie placówka wróciła na Listę podmiotów należy przy placówce kliknąć przycisk menu i zaakceptować odrzucenie placówki.

Filtrowanie przekazywanych placówek

Placówki na liście placówek przekazywanych można filtrować poprzez przycisk filtruj znajdujący się w prawym górnym rogu.

okno z widokiem na funkcję wyszukaj znajdującą z prawej strony

Placówkę/szkołę można wyszukać po:

 • nazwie,
 • RSPO placówki,
 • REGON placówki,

Placówki można wyszukać po oznaczeniu odpowiedniego checkboxa przy:

 • Czy w trakcie przekazywania?
 • Czy przekazane z mojego podmiotu?

Po wprowadzeniu danych szkoły/placówki należy kliknąć w przycisk wyszukaj .