Data ostatniej aktualizacji: 02.09.2019

Poradnia – Uczniowie – dane identyfikacyjne – usunięcie

Z funkcji usunięcia danych identyfikacyjnych ucznia należy skorzystać tylko w przypadku błędnej rejestracji ucznia na liście uczniów.

Ucznia można usunąć po zaznaczeniu danej osoby na liście uczniów (checkbox po lewej stronie listy) lub po wejściu do podglądu szczegółów wybranego ucznia.

Z listy uczniów można usunąć jednego lub wielu uczniów – w tym celu należy zaznaczyć wybrane osoby, a następnie kliknąć przycisk USUŃ, który pojawi się w prawym górnym rogu listy uczniów (przycisk ten jest widoczny dopiero po zaznaczeniu przynajmniej jednego ucznia).

W przypadku usuwania pojedynczego ucznia można tą czynność wykonać po wejściu w podgląd szczegółów wybranego ucznia.

Widok na listę uczniów z zaznaczonym wpisem ucznia do usunięcia

Aby usunąć ucznia należy kliknąć przycisk usuń (znak  kosz ), znajdujący się w prawym górnym rogu okna.

Pojawi się okno z pytaniem o potwierdzenie usunięcia ucznia.

Okno z pytaniem czy na pewno usunąć ucznia z podmitu ?

Po zaznaczeniu pola „Rozumiem, że usuwam wszystkie dane o uczniu z podmiotu i że jest to proces nieodwracalny.” przycisk USUŃ podświetli się na czerwono.

Widok na pole „Rozumiem, że usuwam wszystkie dane o uczniu z podmiotu i że jest to proces nieodwracalny” oraz przycisk USUŃ

Po jego kliknięciu, dane ucznia zostaną usunięte. Usunięcie danych zostanie potwierdzone komunikatem na dole strony: Operacja zakończona pomyślnie

Z listy uczniów można też usunąć kilku uczniów jednocześnie – w tym celu należy zaznaczyć wybrane osoby, a następnie kliknąć przycisk USUŃ (znak kosz, który pojawi się w prawym górnym rogu listy uczniów.

Z przygotowanej listy można usunąć danego ucznia klikając znak x obok wybranego ucznia.

Widok na listę wybranych uczniów do usunięcia

Po zaznaczeniu pola „Czy na pewno chcesz usunąć dane tego ucznia/wychowanka?” przycisk USUŃ podświetli się na czerwono – stanie się aktywny.

Widok na pole „Czy na pewno chcesz usunąć dane tego ucznia/wychowanka?” oraz przycisk USUŃ

Po jego kliknięciu uczniowie zostaną usunięci, a na dole strony wyświetli się komunikat: Poprawnie wysłano 2 z 2