Oddział dodatkowy – usunięcie

Data ostatniej aktualizacji: 23.12.2019

Poradnie psychologiczno-pedagogiczne – Oddział dodatkowy – usunięcie

W systemie SIO można usunąć błędnie zarejestrowany oddział z listy oddziałów pod warunkiem, że nie ma do niego przypisanych uczniów – oddział musi być pusty.

Aby usunąć błędny oddział należy wybrać go z listy zarejestrowanych oddziałów:

Widok na listę oddziałów dodatkowych z zaznaczonym do usunięcia oddziałem

Należy kliknąć w wybrany wpis, pojawi się okno podglądu szczegółów oddziału w prawym górnym rogu wybrać opcję „kosza”  opcja kosz

Widok na podgląd szczegółów usuwanego oddziału

Pojawi się okno z pytaniem.

Okno z pytaniem czy na pewno usunąć wybrany oddział ?

Chęć usunięcia oddziału należy potwierdzić klikając przycisk usuń  przycisk usuń .

Proces potwierdzony jest komunikatem  Okno z komunikatem operacja zakończona pomyślnie  .

Usunięty oddział znika z listy oddziałów.

Widok na listę oddziałów po usunięciu wspomnianego oddziału