Oddział dodatkowy – usunięcie

Data ostatniej aktualizacji: 23.12.2019

Poradnie psychologiczno-pedagogiczne – Oddział dodatkowy – usunięcie

W zmodernizowanym SIO można usunąć błędnie zarejestrowany oddział z listy oddziałów pod warunkiem, że nie ma do niego przypisanych uczniów – oddział musi być pusty.

Aby usunąć błędny oddział należy wybrać go z listy zarejestrowanych oddziałów:

Należy kliknąć w wybrany wpis, pojawi się okno podglądu szczegółów oddziału w prawym górnym rogu wybrać opcję „kosza”  https://pomocsio.men.gov.pl/wp-content/uploads/2017/11/word-image-5.png

Pojawi się okno z pytaniem.

https://pomocsio.men.gov.pl/wp-content/uploads/2017/11/word-image-8.png

Chęć usunięcia oddziału należy potwierdzić klikając przycisk usuń  https://pomocsio.men.gov.pl/wp-content/uploads/2017/11/word-image-9.png .

Proces potwierdzony jest komunikatem  https://pomocsio.men.gov.pl/wp-content/uploads/2017/11/word-image-10.png  .

Usunięty oddział znika z listy oddziałów.