Oddział dodatkowy – usunięcie

Data ostatniej aktualizacji: 01.02.2023

Poradnia– Oddział dodatkowy – usunięcie

W systemie SIO można usunąć błędnie zarejestrowany oddział z listy oddziałów pod warunkiem, że nie ma do niego przypisanych uczniów – oddział musi być pusty.

Aby usunąć błędny oddział należy wybrać go z listy zarejestrowanych oddziałów:

Okno z widokiem z oznaczonym oddziałem dodatkowym

Należy kliknąć w wybrany wpis, pojawi się okno podglądu szczegółów oddziału w prawym górnym rogu wybrać znak kosza:

Okno z widokiem na podgląd oddziału dodatkowego z oznaczonym symbolem kosza

Pojawi się okno z pytaniem:

Okno z pytaniem czy na pewno usunąć wybrany oddział ?

Chęć usunięcia oddziału należy potwierdzić klikając przycisk USUŃ.

Proces potwierdzony jest komunikatem: Operacja zakończona pomyślnie

Usunięty oddział znika z listy oddziałów.

Okno z widokiem na listę oddziałów dodatkowych po usunięciu oddziału dodatkowego.