Oddział dodatkowy – modyfikacja

Data ostatniej aktualizacji: 23.12.2019

Poradnie psychologiczno-pedagogiczne – Oddział dodatkowy – modyfikacja

Aby zmodyfikować dane w zarejestrowanym oddziale, należy wybrać odpowiedni wpis z listy oddziałów:

Wyświetli się podgląd szczegółów wybranego oddziału.

W celu wprowadzenia zmian, należy wybrać w prawym górnym rogu funkcję modyfikacji  https://pomocsio.men.gov.pl/wp-content/uploads/2017/11/word-image-15.png  .

Modyfikacji podlega pole nazwy.

Po wprowadzeniu odpowiednich zmian w opisie oddziału należy je zapisać korzystając z przycisku  https://pomocsio.men.gov.pl/wp-content/uploads/2018/01/word-image-187.png  dostępnego w prawym dolnym rogu wyświetlanego okna.

Pojawi się komunikat o pomyślnie zakończonej operacji https://pomocsio.men.gov.pl/wp-content/uploads/2018/01/word-image-188.png.