Oddział dodatkowy – modyfikacja

Data ostatniej aktualizacji: 23.12.2019

Poradnie psychologiczno-pedagogiczne – Oddział dodatkowy – modyfikacja

Aby zmodyfikować dane w zarejestrowanym oddziale, należy wybrać odpowiedni wpis z listy oddziałów:

Widok na listę oddziałów dodatkowych z zaznaczonym do modyfikacji oddziałem

Wyświetli się podgląd szczegółów wybranego oddziału.

Widok na podgląd szczegółów wybranego oddziału

W celu wprowadzenia zmian, należy wybrać w prawym górnym rogu funkcję modyfikacji  (znak ołówek).

Modyfikacji podlega pole nazwy.

Po wprowadzeniu odpowiednich zmian w opisie oddziału należy je zapisać korzystając z przycisku ZAPISZ dostępnego w prawym dolnym rogu wyświetlanego okna.

Pojawi się komunikat: Operacja zakończona pomyślnie

Widok na listę oddziałów dodatkowych z zaznaczonym zmodyfikowanym oddziałem