Poradnia – Modyfikacja danych identyfikacyjnych ucznia

Poradnia – Modyfikacja danych identyfikacyjnych ucznia

Dane identyfikacyjne ucznia należy zmodyfikować w przypadku:

  • Zmiany imienia lub nazwiska ucznia
  • W momencie otrzymania przez ucznia numeru PESEL (w przypadku uczniów zarejestrowanych bez numeru PESEL).

UWAGA: W przypadku zmiany numeru PESEL przez ucznia, taką osobę należy zarejestrować ponownie (dodanie nowego ucznia).

Modyfikacja ucznia zarejestrowanego bez numeru PESEL

Na liście uczniów należy kliknąć na ucznia nieposiadającego numer PESEL.

C:\Users\katarzyna.holowacz\Desktop\DUPA.png

Kliknięcie wiersza spowoduje przejście do karty ucznia, w której można poprawić dane identyfikacyjne.

Kliknięcie przycisku edytuj (znak   https://pomocsio.men.gov.pl/wp-content/uploads/2017/10/word-image-2.png   ), który znajduje się w prawym górnym rogu okna danych identyfikacyjnych otworzy formularz, w którym można zmienić wprowadzone dane – zarówno takie informacje jak datę urodzenia, kraj pochodzenia, czy imiona, jak również zmienić sposób rejestracji ucznia z rejestracji bez numeru PESEL na rejestrację z numerem PESEL.

Aby zmodyfikować wprowadzone dane takie jak imię, nazwisko, drugie i kolejne imiona, datę urodzenia, płeć lub kraj pochodzenia wystarczy bezpośrednio w otwartym formularzu wprowadzić nowe dane.

W przypadku chęci zmiany danych ucznia z osoby bez numeru PESEL na osobę posiadającą numer PESEL w pierwszej kolejności należy odznaczyć opcję   https://pomocsio.men.gov.pl/wp-content/uploads/2017/10/word-image-4.png   , a następnie wprowadzić numer PESEL.

Zmienione dane należy zapisać klikając przycisk   https://pomocsio.men.gov.pl/wp-content/uploads/2017/10/word-image-6.png   .

Poprawnie zatwierdzona modyfikacja potwierdzona jest komunikatem „Operacja zakończona pomyślnie”   https://pomocsio.men.gov.pl/wp-content/uploads/2017/10/word-image-7.png   , na odświeżonej karcie ucznia wyświetlone zostaną wprowadzone dane.

Modyfikacja ucznia posiadającego numer PESEL

Na liście uczniów należy kliknąć na ucznia, któremu chcemy modyfikować imię/nazwisko.

Kliknięcie wiersza spowoduje przejście do karty ucznia, w której można poprawić imię lub nazwisko.

Kliknięcie przycisku edytuj (znak   https://pomocsio.men.gov.pl/wp-content/uploads/2017/10/word-image-12.png   ), który znajduje się w prawym górnym rogu okna danych identyfikacyjnych otworzy formularz, w którym można zmienić wprowadzone dane.

Aby zmodyfikować wprowadzone dane wystarczy bezpośrednio w oknie edycji wprowadzić nowe dane.

Zmienione dane należy zapisać klikając przycisk   https://pomocsio.men.gov.pl/wp-content/uploads/2017/10/word-image-15.png

Poprawnie zatwierdzona modyfikacja potwierdzona jest komunikatem „Operacja zakończona pomyślnie”   https://pomocsio.men.gov.pl/wp-content/uploads/2017/10/word-image-16.png   , na odświeżonej karcie ucznia wyświetlone zostaną wprowadzone dane.