Co oznacza komunikat: “Wystąpiły błędy: Uczeń nie posiada aktywnego okresu nauki”.

Komunikat wskazuje na brak uzupełnionego okresu nauki w roku szkolnym, do którego chcą Państwo przypisać dziecko w danej klasie.

Należy wejść w zakładkę “NAUKA UCZNIA” i rozpocząć naukę z tą samą datą co przypisanie do oddziału.