Podczas przypisania do oddziału pojawił się komunikat: „Okres przypisania nachodzi na inny okres przypisania”

Dany komunikat oznacza, że dla danego ucznia nie zostało zamknięte przypisanie do oddziału za poprzedni rok szkolny.

Należy zastosować poniższe kroki:
1.wybrać ucznia z listy,
2. przejść do zakładki – PRZYPISANIA,
3. z listy wybrać poprzedni rok szkolny i kliknąć w trzy kropeczki, a następnie z listy wybrać Modyfikuj,
4. z listy proszę wybrać odpowiedni status przypisania,
5. przypisać ucznia do następnego oddziału.