Orzeczenia/Opinie – modyfikacja, usunięcie

Data ostatniej aktualizacji: 02.09.2019

Uczeń – Szkoła – Orzeczenia/opinie – modyfikacja, usunięcie

Modyfikacja orzeczenia/opinii

Modyfikacji orzeczenia opinii można dokonać w przypadku komunikatu o niezweryfikowanym orzeczeniu oznaczonym komunikatem

Aby dokonać modyfikacji należy kliknąć w menu znajdujące się przy komunikacie widniejącym na czerwono niezweryfikowane .

Po kliknięciu wyświetlą się trzy dostępne opcje:

  • Weryfikuj
  • Modyfikuj
  • Usuń

Opcja – oznacza zweryfikowanie danych orzeczenia/opinii z danymi wprowadzonymi na poziomie poradni, która wydała to orzeczenie/opinię.

Po kliknięciu w przycisk może pojawić się komunikat w przypadku danych niezgodnych z danymi wprowadzonymi przez poradnię.

Opcja umożliwia zmianę wprowadzonych danych:

  • Numeru orzeczenia/opinii
  • Daty wydania
  • REGON poradni

W przypadku orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego możliwa jest również zmiana przyczyny organizowania kształcenia specjalnego.

W przypadku modyfikacji nie ma możliwości zmiany Typu orzeczenia/opinii.

Modyfikowane w szkole lub placówce dane powinny być zgodne z orzeczeniem/opinią wprowadzonym przez poradnię.

Usunięcie orzeczenia/opinii

W przypadku błędnie wprowadzonego typu orzeczenia/opinii oraz w przypadku, gdy orzeczenie/opinia zostało wprowadzone niewłaściwej osobie należy użyć opcji

Aby usunąć orzeczenie nie może w nim być wprowadzony okres obowiązywania orzeczenia/opinii w podmiocie. W przeciwnym przypadku pojawi się komunikat:

W tym wypadku należy wejść w okres obowiązywania wybrać opcję usuń.

Po dokonaniu usunięcia pojawi się komunikat

https://pomocsio.men.gov.pl/wp-content/uploads/2017/11/word-image-46.png

Dany uczeń nie będzie miał żadnego wpisu w formularzu dotyczącego orzeczenia