Orzeczenia/Opinie – modyfikacja, usunięcie

Data ostatniej aktualizacji: 02.09.2019

Uczeń – Szkoła – Orzeczenia/opinie – modyfikacja, usunięcie

Modyfikacja orzeczenia/opinii

Modyfikacji orzeczenia opinii można dokonać w przypadku komunikatu o niezweryfikowanym orzeczeniu oznaczonym komunikatem

status niezweryfikowane

Okno z widokiem na wpis orzeczenia/opinii ze statusem niezweryfikowane u danego ucznia

Aby dokonać modyfikacji należy kliknąć w menu znajdujące się przy komunikacie widniejącym na czerwono niezweryfikowane Widok na menu znajdujące się przy statusie: niezweryfikowane.

Po kliknięciu wyświetlą się trzy dostępne opcje:

  • Weryfikuj
  • Modyfikuj
  • Usuń

Opcja przycisk weryfikuj – oznacza zweryfikowanie danych orzeczenia/opinii z danymi wprowadzonymi na poziomie poradni, która wydała to orzeczenie/opinię.

Po kliknięciu w przycisk może pojawić się komunikat Widok komunikatu orzeczenie nie zostało poprawnie zweryfikowane w przypadku danych niezgodnych z danymi wprowadzonymi przez poradnię.

Opcja modyfikuj umożliwia zmianę wprowadzonych danych:

  • Numeru orzeczenia/opinii
  • Daty wydania
  • REGON poradni

W przypadku orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego możliwa jest również zmiana przyczyny organizowania kształcenia specjalnego.

W przypadku modyfikacji nie ma możliwości zmiany Typu orzeczenia/opinii.

Modyfikowane w szkole lub placówce dane powinny być zgodne z orzeczeniem/opinią wprowadzonym przez poradnię.

Okno z widokiem na opcje wyboru z menu: weryfikuj/ modyfikuj/ usuń przy wprowadzonym orzeczeniu/opinii

Usunięcie orzeczenia/opinii

W przypadku błędnie wprowadzonego typu orzeczenia/opinii oraz w przypadku, gdy orzeczenie/opinia zostało wprowadzone niewłaściwej osobie należy użyć opcji przycisk usuń

OKno z widokiem na możliwość usunięcia zarejestrowanego orzeczenia/opinii u danego ucznia

Aby usunąć orzeczenie nie może w nim być wprowadzony okres obowiązywania orzeczenia/opinii w podmiocie. W przeciwnym przypadku pojawi się komunikat:

okno komunikatu błędu: nie można usunąć orzeczenia/opinii, która posiada przynajmniej jeden okres obowiązywania

W tym wypadku należy wejść w okres obowiązywania wybrać opcję usuń. okno z widokiem na możliwość usunięcia wpisu okresu obowiązywania orzeczenia/opinii w pomiocie u danego ucznia

Po dokonaniu usunięcia pojawi się komunikat

widok komunikatu operacja zakończona pomyślnie

Dany uczeń nie będzie miał żadnego wpisu w formularzu dotyczącego orzeczenia

Widok zawartości zakładki orzeczenia/opinie po usunięciu wpisu u wybranego ucznia.