Organy prowadzące – wyszukiwanie

Data ostatniej aktualizacji: 29.06.2020

JST – Organy prowadzące – wyszukiwanie 

Okno prezentujące organy prowadzące ze względu na ochronę danych osobowych osób fizycznych wymaga wskazania kryteriów wyszukiwania przed udostępnieniem widoku listy organów prowadzących.

okno z widokiem na okno ekranu organów prowadzących które będą wyszukiwane

Po kliknięciu w moduł ORGANY PROWADZĄCE, możliwe jest:

 • Wyszukanie organów prowadzących innych niż JST, które zostały zarejestrowane w SIO
 • Dodanie organu prowadzącego innego niż JST
 • Modyfikacja organu prowadzącego widniejącego na liście organów – dostępna z widoku szczegółów danego organu
 • Likwidacja organu prowadzącego – dostępna z widoku szczegółów danego organu
 1. Wyszukanie organów prowadzących innych niż JST

Aby wyszukać zarejestrowany organ prowadzący inny niż JST należy w oknie głównym kliknąć przycisk  FILTRUJ.

Następnie pojawi się okno w którym należy wprowadzić dane organu który chcemy wyszukać.

okno z widokiem na funkcję Wyszukaj w której można wyszukać organ prowadzącej po wprowadzeniu jego danych

Wyszukiwanie należy rozpocząć od wprowadzeni TYPU – jest to pole wymagane.

okno z widokiem na funkcję Wyszukaj z wybranym typem organu prowadzącego

Po wybraniu typu oraz w przypadku wyboru osoby fizycznej podaniu PESEL, należy kliknąć przycisk  WYSZUKAJ  .

W przypadku wprowadzenia błędnych danych należy kliknąć przycisk  WYCZYŚĆ  , który całkowicie zamyka okno wyszukiwania.

Aby ponownie wejść do wyszukiwania organu prowadzącego innego niż JST należy kliknąć przycisk  FILTRUJ .

Po kliknięciu przycisku wyszukiwania pojawi się tabela zawierająca wszystkie organy prowadzące zgodne z wcześniej wyszukiwaną frazą np. Fundacje.

Tabela składa się z następujących kolumn:

 • nazwa/ nazwisko i imiona – w polu wyświetlana jest nazwa organu prowadzącego lub imię i nazwisko jeśli organem prowadzącym jest osoba fizyczna
 • datę rejestracji – data rejestracji organu w SIO
 • REGON/PESEL organu prowadzącego
 • typ organu prowadzącego
 • województwo – województwo w którym znajduje się siedziba organu prowadzącego

okno z widokiem na organy prowadzące

Klikając na DANE ORGANU wyświetli się jego PODGLĄD SZCZEGÓŁÓW zawierający informacje takie jak:

 • Typ organu prowadzącego
 • REGON
 • Nazwę
 • Adres
 • Dane teleadresowe

okno z widokiem na wybraną fundacje będącą organem prowadzącym

Po wejściu w zakładkę LISTA PROWADZONYCH PLACÓWEK będą widoczne placówki podległe organowi.

UWAGA! Na liście prowadzonych placówek będą też widoczne placówki zlikwidowane. Wpis takiej placówki będzie przekreślony.

Okno z widokiem na dane organu prowadzącego wybranej fundacji

W przypadku PODGLĄDU SZCZEGÓŁÓW organu prowadzącego jakim jest osoba fizyczna wyświetla się dane:

 • Typ organu prowadzącego
 • PESEL
 • Imię
 • Nazwisko
 • Pozostałe imiona
 • Adres
 • Dane teleadresowe

Okno z widokiem na dane organu prowadzącego wybranej osoby fizycznej