Organy prowadzące – wyszukiwanie

Data ostatniej aktualizacji: 29.06.2020

JST – Organy prowadzące – wyszukiwanie 

Okno prezentujące organy prowadzące ze względu na ochronę danych osobowych osób fizycznych wymaga wskazania kryteriów wyszukiwania przed udostępnieniem widoku listy organów prowadzących.

Po kliknięciu w moduł organy prowadzące, możliwe jest:

 • Wyszukanie organów prowadzących innych niż JST, które zostały zarejestrowane w SIO
 • Dodanie organu prowadzącego innego niż JST
 • Modyfikacja organu prowadzącego widniejącego na liście organów – dostępna z widoku szczegółów danego organu
 • Likwidacja organu prowadzącego – dostępna z widoku szczegółów danego organu
 1. Wyszukanie organów prowadzących innych niż JST

Aby wyszukać zarejestrowany organ prowadzący inny niż JST należy w oknie głównym kliknąć przycisk 

Następnie pojawi się okno w którym należy wprowadzić dane organu który chcemy wyszukać.

https://pomocsio.men.gov.pl/wp-content/uploads/2017/09/word-image-236.png

Wyszukiwanie należy rozpocząć od wprowadzeni Typu – jest to pole wymagane.

https://pomocsio.men.gov.pl/wp-content/uploads/2017/09/word-image-237.png

Po wybraniu typu oraz w przypadku wyboru osoby fizycznej podaniu PESEL, należy kliknąć przycisk  https://pomocsio.men.gov.pl/wp-content/uploads/2017/09/word-image-238.png  .

W przypadku wprowadzenia błędnych danych należy kliknąć przycisk  https://pomocsio.men.gov.pl/wp-content/uploads/2017/09/word-image-239.png  , który całkowicie zamyka okno wyszukiwania.

Aby ponownie wejść do wyszukiwania organu prowadzącego innego niż JST należy kliknąć przycisk  .

Po kliknięciu przycisku wyszukiwania pojawi się tabela zawierająca wszystkie organy prowadzące zgodne z wcześniej wyszukiwaną frazą np. Fundacje.

Tabela składa się z następujących kolumn:

 • nazwa/ nazwisko i imiona – w polu wyświetlana jest nazwa organu prowadzącego lub imię i nazwisko jeśli organem prowadzącym jest osoba fizyczna
 • datę rejestracji – data rejestracji organu w SIO
 • REGON/PESEL organu prowadzącego
 • typ organu prowadzącego
 • województwo – województwo w którym znajduje się siedziba organu prowadzącego

Klikając na dane organu wyświetli się jego podgląd szczegółów zawierający informacje takie jak:

 • Typ organu prowadzącego
 • REGON
 • Nazwę
 • Adres
 • Dane teleadresowe

Po wejściu w zakładkę Lista prowadzonych placówek będą widoczne placówki podległe organowi.

UWAGA! Na liście prowadzonych placówek będą też widoczne placówki zlikwidowane. Wpis takiej placówki będzie przekreślony.

W przypadku podglądu szczegółów organu prowadzącego jakim jest osoba fizyczna wyświetla się dane:

 • Typ organu prowadzącego
 • PESEL
 • Imię
 • Nazwisko
 • Pozostałe imiona
 • Adres
 • Dane teleadresowe