Odrzucenie wniosku ze statusem ZAAKCEPTOWANY

Data ostatniej aktualizacji: 02.09.2020

Odrzucenie wniosku ze statusem ZAAKCEPTOWANY

Aby odrzucić wniosek, który posiada status Zaakceptowany należy na liście wniosków kliknąć w wybrany wpis:

Pojawi się podgląd szczegółów wniosku:

W górnym pasku formularza należy wybrać opcję ODRZUĆ.

Po kliknięciu wskazanej opcji zostanie wywołane okno:

Należy zaznaczyć checkbox https://pomocsio.men.gov.pl/wp-content/uploads/2017/10/word-image-135.png

I wpisać powód odrzucenia wniosku:

Następnie proszę kliknąć https://pomocsio.men.gov.pl/wp-content/uploads/2017/10/word-image-137.png

Pojawi się komunikat:

Wpis na liście WNIOSKÓW zostanie oznaczony na czerwono ze statusem Odrzucony.

Na adres e-mail osoby, której wniosek został odrzucony wpłynie wiadomość:

https://pomocsio.men.gov.pl/wp-content/uploads/2017/10/word-image-140.png