Odrzucenie wniosku ze statusem ZAAKCEPTOWANY

Data ostatniej aktualizacji: 02.09.2020

Odrzucenie wniosku ze statusem ZAAKCEPTOWANY

Aby odrzucić wniosek, który posiada status Zaakceptowany należy na liście wniosków kliknąć w wybrany wpis:

Widok na listę wniosków z zaznaczonym wnioskiem ze statusem – zaakceptowany

Pojawi się podgląd szczegółów wniosku:

Widok na dane wniosku nr 1

Widok na dane wniosku nr 2

Widok na dane wniosku nr 3

Widok na dane wniosku nr 4

W górnym pasku formularza należy wybrać opcję ODRZUĆ.

Okno z zaznaczoną funkcją odrzuć w prawym górym rogu systemu

Po kliknięciu wskazanej opcji zostanie wywołane okno:

Okno z polem do wprowadzenia komentarza

Należy zaznaczyć checkbox Okno z zaznaczonym polem - tak chcę odrzucić wniosek

I wpisać powód odrzucenia wniosku:

Okno z polem do wprowadzenia komentarza powodu odrzucenia wniosku

Następnie proszę kliknąć przycisk odrzuć wniosek

Pojawi się komunikat:

Widok na komunikat operacja zakończona pomyślnie

Wpis na liście WNIOSKÓW zostanie oznaczony na czerwono ze statusem Odrzucony.

Widok odrzuconego wniosku ze statusem odrzucony

Na adres e-mail osoby, której wniosek został odrzucony wpłynie wiadomość:

Widok na treść wiadomość wpływającej na e-mali wnioskującego z informacją o odrzuceniu wniosku