Oddziały podstawowe w szkołach artystycznych bez pionu ogólnokształcącego – rejestracja

Szkoła/placówka oświatowa – Oddziały podstawowe w szkołach artystycznych bez pionu ogólnokształcącego – rejestracja

Poniższa instrukcja rejestracji oddziałów podstawowych w szkołach artystycznych bez pionu ogólnokształcącego dotyczy następujących szkół:

 1. Szkoła sztuki cyrkowej,
 2. Szkoła muzyczna I stopnia,
 3. Szkoła muzyczna II stopnia,
 4. Szkoła sztuki tańca,
 5. Policealna szkoła muzyczna,
 6. Policealna szkoła plastyczna,

gdzie możliwa jest rejestracja tylko jednego oddziału na danym poziomie z danym cyklem kształcenia, to znaczy, że można zarejestrować tylko jedną klasę I czy II w danym cyklu kształcenia. Nie ma możliwości tworzenia w takich szkołach klas 1a, 1b itd. w tym samym cyklu. W przypadku zarejestrowania więcej niż jednego oddziału pojawi się komunikat:

Aby utworzyć oddział, należy wejść do zakładki Oddziały podstawowe w szkole, w której rejestrowany będzie oddział. Jeżeli jest ona w zespole to w pierwszej kolejności należy wybrać odpowiednią szkołę – klikając w rogu przy danych zespołu    https://pomocsio.men.gov.pl/wp-content/uploads/2018/03/word-image-96.png      znak  https://pomocsio.men.gov.pl/wp-content/uploads/2018/03/word-image-97.png  i w oknie Wybierz podmiot   wskazać odpowiednią szkołę lub placówkę, w której będzie rejestrowany oddział. 

Po wybraniu odpowiedniej szkoły lub placówki pojawi się moduł ODDZIAŁY PODSTAWOWE.

https://pomocsio.men.gov.pl/wp-content/uploads/2018/03/word-image-99.png

Po kliknięciu w zakładkę Oddziały podstawowe dostępna będzie lista oddziałów:

W celu zarejestrowania nowego oddziału należy w polu rok szkolny wskazać odpowiedni rok i kliknąć przycisk    https://pomocsio.men.gov.pl/wp-content/uploads/2018/03/word-image-101.png  . W systemie otworzy się nowe okno, w którym należy wprowadzić informacje o oddziale podstawowym.

Należy określić:

 • Rok szkolny
 • Typ szkoły dla oddziału
 • Klasę/semestr
 • Oznaczenie – należy określić nazwę oddziału (np. A, B, C, 1, 2, itp.) w zależności od funkcjonującej w danej szkole/placówce oświatowej nomenklatury.
 • Opis (nazwę) oddziału.
 • Specyfiki podstawową i dodatkowe.
 • Nauczane języki obce.
 • Cykl kształcenia dla zawodu/zawodów.
 • Nauczany zawód (w przypadku szkół muzycznych I stopnia będzie to tylko „Przygotowanie do kształcenia zawodowego”), a dla niektórych zawodów również specjalności i specjalizacje.

UWAGA: należy wskazać wszystkie zawody, specjalności i specjalizacje nauczane na danym poziomie klasy – bez uzupełnienia tej informacji nie będzie można poprawnie przypisać ucznia do oddziału.

Po wypełnieniu danych w oknie dodania nowego oddziału:

należy kliknąć przycisk Zapisz w prawym dolnym rogu wyświetlanego okna.

Po zapisaniu pojawi się komunikat   https://pomocsio.men.gov.pl/wp-content/uploads/2017/11/word-image-46.png

Rejestrowany oddział pojawi się na liście oddziałów: